• Tử vi Đông A

  Giải đáp tử vi nữ mệnh Tử Phủ cư Dần

   

  1. “Cách cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh hợp cách với mệnh nữ với tính cách trách nhiệm với các hoàn cảnh, tuy nhiên khuyết điểm của bố cục này tạo khi phối ngẫu cách Sát Phá Tham hội Kình Kiếp. 

  Cung an Thân là thế nghịch với Mệnh cách. Với mệnh số là tư tưởng, bản tính khí hướng gánh vác và trách nhiệm, ổn định cẩn trọng phán xét trước hoạt động. Với cung an Thân tức hành động là thế tạo báo, hướng tới lợi ích, tham muốn do Tham Hỏa Kình tác hóa thành bố cục Tài cách cực vượng”

  [Linh]: cụ thể các khuyết điểm khi 2 cách cục này phối ngẫu với nhau là gì? Có phải là sự mâu thuẫn trong tư tưởng và hành động không thầy, như nói được nhưng làm không được, hoặc cũng có lúc có nhiều hành động bộc phát mà không chịu suy nghĩ? 

  Ngoài ra cung an thân của cháu hội nhiều Sát Hình tinh thì có ảnh hưởng xấu như thế nào đến lá số hay hậu vận của cháu?

  • hai cách cục này mang ý nghĩa, một chủ ổn trọng phát triển một cách có phòng thủ, tức thế tiến thoái lưỡng nan. Với cách cục Sát Phá Tham có Kình Kiếp dẫn tới hành động bột phát. Tử Phủ có tính phòng thủ cao, dẫn tới cái bản ngã lớn, luôn muốn bản thân tự chủ hoàn toàn cuộc sống, khác với Thiên Cơ chủ âm mộc có tính biến đổi phù hợp với thời cuộc. Do vậy thường luận số nữ mệnh Thiên Cơ và Thái Âm tốt hơn Tử Phủ. Tham Lang ngộ Kình Hỏa Kiếp, tác động của Tham Lang dẫn hóa bởi Kình Hỏa là bộc phát trong hành động, tuy nhiên việc bộc phát này do Kình Dương dẫn, tức thiếu tính suy nghĩ sâu sắc, đa phần cách cục này khuyết điểm do tính tự định đoạt số phận do chính bản thân, khi thời cơ không thuận lợi sẽ bộc lộ lớn, giải quyết các vấn đề sẽ khiên cưỡng, khó toàn diện. Cũng cách Tử Phủ Đà tính phòng bị mạnh, khi gặp cơ hội cần mạo hiểm sẽ thường ở thế bị động, lấy tư tưởng của bản thân khiến tính khách quan của sự việc sai biệt, đây là điểm mấu chốt của bố cục này tại bản tính.

  2. “Tử Phủ Vũ Tướng Liêm cách hội Đào Hồng Diêu trong thế Liêm Tướng Đào là cách cục chủ tình cảm rất mạnh. Tức trong nội tư tưởng hướng tới việc tình cảm do Thiên Phủ tác hóa và trách nhiệm của Tử vi dẫn tới thể âm nhu cường vượng, Khoa Hình là định hướng, tuy nhiên bản cung là Hồng Diêu là mù quáng, do Thiên Diêu nhập mệnh cách mang một ý nghĩa tham muốn sai khác, sâu dày. Tuy nhiên tại đây Hồng Diêu được cát hóa bởi Hóa Khoa, thực tế đây là điểm không mấy hay của bố cục khi mệnh nữ giao hội các tinh đẩu ứng tình duyên, tình cảm Đào Hồng Cô Quả và Diêu Y trong thế Liêm Tướng Đào hội về mệnh Tử Hồng Diêu”

  [Linh]: cháu chưa rõ cuối cùng cách cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm + Đào Hồng Quả Diêu Y tuy có tính chất tình cảm mạnh, có ham muốn mù quáng, sâu dày nhưng khi phối hợp với Khoa Hình thì có được tốt lên theo ý nghĩa có định hướng không hay vẫn là điểm không mấy hay?

  Nếu là điểm không hay thì chú có thể phân tích cho cháu biết “ham muốn mù quáng, sâu dày” trong lá số này thiên về yếu tố nào không? ví dụ như vật chất, tình cảm nam nữ, hay là cái gì khác vì hiện giờ cháu chưa thể nhận ra các suy nghĩ này của mình. Có thể nó đã tồn tại đâu đó nhưng chưa có ai góp ý cho cháu biết.

  • Trong cách cục của Tử Phủ ngộ Đào Hồng Cô Quá Diêu Y. Cách cục này mang ý nghĩa Đào Hoa cách khi ngộ Tử Phủ mang ý nghĩa bản thân tự lựa chọn, quyết định về toàn bộ các phương diện cuộc đời, tuy nhiên bản thân lại thường nhìn nhận, suy xét về tư tưởng của chính nhân mệnh là đúng đắn, dẫn tới sự tác động, hay lời khuyên của bên ngoài khó có thể được nhân mệnh suy xét thấu đáo. Đây là tình trạng chung của mệnh tạo gặp bố cục này, cũng do tính tự lực nhân mệnh thắng thiên đặt tên cho môn Tử Vi. Không phân biệt xét ưu khuyết, bố cục này dẫn tới bản thân thường rất khó khăn trong các giai đoạn cuộc đời để theo đuổi lý tưởng, khi ngộ Tam Không tức ứng với chữ có hóa không, trong trường hợp này may mắn hội Nhị Không thuộc cách Không Tuần, lý tưởng khó có thể toàn vẹn, trong mặt tình cảm, lý tưởng có thể đúng đắn, tuy nhiên đều phải đánh đổi lớn. Với cách cục này, người viết dựa trên sự tiếp nhận vấn đề của đa phần nhân mệnh khi trải qua các thăng trầm cuộc đời để suy xét. Tử Vi luôn có Cự Môn lục hội, mang tới một lý tưởng cuộc đời với người có sao này tại Mệnh, cũng thường khiến cách cục trở nên thái quá với nhận định của bản thân, do vậy Tử Phủ thường tối hỉ Tả Phụ và Hữu Bật, hơn cả Tam Hóa Khoa Quyền Lộc khi Tam Hóa tăng mạnh bản ngã của cách cục, khiến Tử Vi trở thành cô quân. Tả Hữu trợ giúp, sự giúp đỡ bằng lời nói tức Tả Phụ, bằng hành động tức Hữu Bật, thuộc trung tinh, tức bản thân ta đúng nên có chúng tôn, hoặc ý nghĩa chủ địa vị lớn trong xã hội. Tại đây không gặp Phụ Bật, do vậy nên sẽ có một số nhận định của bản thân khó có thể toàn diện. Khoa Hình tại đây là định hướng có sự điều hậu, ôn hòa do tính điều chỉnh của Hóa Khoa trước các cách cục, tuy nhiên do không gặp Tả Hữu, lại hội Đào Hồng mang ý nghĩa niềm vui với tư tưởng của bản thân, dẫn tới cách cục tuy tốt nhưng chưa hoàn chỉnh. Tức sự suy xét, nhận định của bản thân vẫn có thể mang thiên kiến, lấy sự vui vẻ trong nội tâm làm trọng, nhìn nhận toàn cục diện có thể gặp sai lệch.

  3. “Cung an Thân có sức cát hóa lớn tới độ số của lá số, do hình thành bố cục mạnh Tham Hỏa ngộ Kình Dương ắt cự thương. Tăng mạnh khả năng quản lý và gánh vác của mệnh nữ. Cung an Thân tại cách cục Tham Hỏa Kình đồng cung Phúc Đức cũng là bước ngoặt lớn để mệnh nữ tạo nên thành tựu. Trong tinh hệ Tử Phủ đồng độ cư Dần, khuyết điểm do cặp Âm Dương tại vị trí lạc hãm, đặc biệt Thái Dương nhập cách nhật trầm thủy bể ắt khó có thể linh hoạt biến chuyển trước thời thế, cũng là cách cục bản thân nỗ lực lớn tuy nhiên ít gặp may mắn với công sức bỏ ra” 

  “Bố cục Sát hình thành bởi Không Kiếp không thành cách, trừ vị trí tại cung độ Tham Lang hội Không Kiếp cùng chiếu”

  “Tài tinh Vũ Khúc kiến nhập Tài cung, khí hóa tương ứng hiềm nỗi Vũ ngộ Không Tuần thành chữ mất, tán tài. Bố cục Tài cách của Thiên Phủ tại mệnh gặp Đào Hoa cách hướng chi phối khiến cách cục dựa vào cung an Thân và hành vận tại Tham Hỏa Kình để kích phát tài cách, do đó không bền vững, khi hành vận Tham Hỏa qua tác hóa của Mệnh cung trở lại khiến cách cục về thế suy tán”

  “Tham Hỏa cư Mộ địa nhập Mộ cung tọa thủ tại Phúc Đức cung tức Phúc Đức rất vững, là cách cục rất ít gặp khi định cách lá số tử vi. Trong trường hợp này hướng tới Phúc Đức làm trọng ắt hưởng được chữ bạo phát do tính chất của cung độ này”

   Vào đại vận 25 – 34 tuổi tại cung an Thân cháu chỉ thấy công việc và tình cảm thường xuyên thay đổi, tuy thu nhập có tốt hơn nhưng cũng không thể gọi là có thành tựu. Cung an Thân có Tham Lang lại hội đủ Không Kiếp Hỏa Linh Kình Hình nên có lẽ thầy nói đúng “bản thân nỗ lực lớn tuy nhiên ít gặp may mắn với công sức bỏ ra”. 

  Cảm nhận này làm cháu mất tự tin vào khả năng của bản thân. Cháu không chắc mình có thể làm gì ra trò trống hay tạo dựng được sự nghiệp cho bản thân mình không, hay cả đời sẽ phải chật vật vì vấn đề nhà cửa, tài chính nên cũng rụt rè với các dự định, kế hoạch của mình. Đây cũng là một trong những lí do mà cháu tìm hiểu tử vi, nhưng càng tìm hiểu càng mờ mịt. Do đó, cháu cũng muốn hỏi thầy liệu rằng sau này cháu có sự nghiệp không, vấn đề tài chính của cháu có chật vật không và có phải lo nghĩ nhiều không? Chữ mất, tán tài do Vũ Không Tuần trong lá số của cháu có thể do các nguyên nhân nào ạ?

  Thầy khuyên cháu hướng tới Phúc Đức làm trọng có nghĩa cháu nên lấy việc nhân nghĩa, việc thiện làm kim chỉ nam, hay nên dựa vào gia đình, dòng họ? Nếu là ý đầu thì cháu hoàn toàn đồng ý và sẽ hết sức lưu ý, nhưng còn việc dựa vào gia đình, dòng họ cháu e rằng khó vì ba mẹ cháu là công nhân viên bình thường, còn dòng họ bên nội tuy khá giả nhưng lại không đoàn kết, cháu cũng không có suy nghĩ nhờ cậy. 

  • Trong bản thể của Phúc Đức cung chính là tinh thần của đương số, không chỉ là họ hàng hay phụ mẫu, là các ý niệm thuộc phần âm tính khởi phát tạo niềm tin cho bản mệnh thực hiện các kế hoạch, hành động. Để kích phát bố cục chế hóa cách cục tất cả dựa vào mệnh, dựa vào lý tưởng. Tại đây người viết hướng tới là lý tưởng của bản thân chú trọng tới xây dựng xã hội phát triển, đóng góp lớn cho xã hội, tức lấy tạo phúc cho tổng thể làm trọng. Tại đây Đào Hoa cách hình thành tại bố cục Tử Phủ, tức bản thân luôn tìm thấy niềm vui trong khó khăn, niềm vui này bất lợi cho Tử Phủ khi thực hiện lý tưởng về công danh, sự nghiệp khi hướng tới tình cảm. Trong trường hợp này, bố cục thành tựu cao viễn hướng tới tha nhân hơn tự nhân, tức lấy niềm vui của xã hội làm niềm vui của bản thân, là ý nghĩa khi khí hình cực vượng, Tử Phủ thành cách. Cũng bố cục Tử Phủ hội cách cục tốt đẹp, vị trí của Tử Phủ khi thai sinh có kẻ sinh ra trong gia đình gánh vác trọng trách quốc gia, hoặc gia đình bình thường, hoặc gia đình khó khăn, tuy nhiên lý tưởng của mỗi mệnh tạo đều của chính bản thể. Trong giai đoạn phong kiến, Tử Phủ mệnh vua khác mệnh tướng, mệnh quan khác mệnh dân ở hệ tư tưởng. Xã hội hiện nay có phần bình đẳng, lý tưởng ứng trách nhiệm gánh vác chính là xét về sức cường vượng của Tử Phủ khi rất nhiều mệnh tạo gặp cách cục này là mệnh bình thường, cũng rất nhiều mệnh tạo gặp cách cục này là mệnh quý nhân.
 • Người phú quý đất Nam Dương, hai mươi tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, bốn chục vạn người không hẳn người nào cũng bị hạn tam hình”.

  Hai lá số đều bị Lục Sát Tinh xâm phạm nhưng một kẻ thì dụng được Sát Tinh hóa Sát vi Quyền mà có được thiên hạ, kẻ kia tử nạn nơi chiến trường. Bí mật của họa phúc nằm không phải ở số mệnh mà do chính bản thân ta vô tình chọn do hoàn cảnh ngoài thực.

 • Thông tin tài khoản

  Đăng ký thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ trực tuyến
 •              Hộp Thư Đến :       luantuvidonga@gmail.com

 • Thống kê truy cập

  Hôm nay 199

  Hôm qua 184

  Tất cả 153598