• Tử vi Đông A

  Khán Hạn Quá Khứ

  Khán Hạn Quá Khứ là phần quan trọng định lá số đúng giờ sinh và luận mức độ khí hình của đương số ứng hợp tính chất Sát cách. Khi khán hạn tức Tử Vi Đông A luận tính cách của mệnh tạo, tính chất bố cục vận trong quá khứ. Tử vi đông a luận tối quan trọng việc Khán Hạn Quá Khứ do đây là gốc của dụng trợ cách chế hóa Sát. Mệnh cách luận rõ được thực lý của Tử vi đông a với phối hợp luận cách bằng nghiệm lý quá khứ. Một số nghiệm lý qua các lá số tử vi.

   

   

   

   

 • Người phú quý đất Nam Dương, hai mươi tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, bốn chục vạn người không hẳn người nào cũng bị hạn tam hình”.

  Hai lá số đều bị Lục Sát Tinh xâm phạm nhưng một kẻ thì dụng được Sát Tinh hóa Sát vi Quyền mà có được thiên hạ, kẻ kia tử nạn nơi chiến trường. Bí mật của họa phúc nằm không phải ở số mệnh mà do chính bản thân ta vô tình chọn do hoàn cảnh ngoài thực.

 • Thông tin tài khoản

  Đăng ký thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ trực tuyến
 •              Hộp Thư Đến :       luantuvidonga@gmail.com

 • Thống kê truy cập

  Hôm nay 201

  Hôm qua 184

  Tất cả 153600