• Tử vi Đông A

  Luận Đại Vận

    Khi định cách cục Thất Sát cư Thìn lưu vận chuyển dịch do tinh hệ Tử Vi cư Ngọ làm gốc. Thất Sát cư Thìn thuộc cách cục Sát Phá Tham ổn định hoàn chỉnh là điểm tốt do cách cục chuyên nhất không gặp khó khăn biến động lớn trong gia đình và cuộc sống. Thất Sát cư Thìn có ngộ Linh Ấn Phượng hình thành thế Sát Linh hội Hỏa Hư Khốc gặp Lộc Mã giao trì. Sát ...
    Đại vận thứ nhất nhập cung Mệnh hình thành tính cách khởi nguyên. Thiên Cơ bản cung ngộ Bật Đà Tang Mã hội Tam Không với Cự Đồng Kiếp Quả. Nhóm Cơ Đồng giao hội Cự hình thành cách Cự Cơ Đồng hội Cô Quả Không Kiếp giao lai Tang Hư Mã với Đà Hao thuộc nhóm sao an theo Thiên Can. Cách cục này do có Đà Hao và Tang Hư Mã có tính chuyển động, linh hoạt thay ...
      Nữ mệnh ngũ hành Thổ. Mệnh cách Thiên Cơ độc tọa cư Tị trong bố cục Cự Cơ Đồng là cách cục chống đỡ khó khăn, đây cũng là cách cục thị phi, ồn ào trong cuộc sống xung quanh mệnh tạo. Đồng Cự là cách cục của bất đồng. Trong bố cục Cự Cơ Đồng giao hội Tang Đà Mã hội Không Kiếp có Tuần Triệt tại Dậu cung hình thành cách cục Tam Không. Bố cục Cơ Tang ...
    Lá số tử vi luôn chuyển động và vận hạn quan trọng hơn mệnh như câu phú " Mệnh tốt không bằng Thân tốt, Thân tốt không bằng Hạn tốt". Tuy nhiên cung mệnh là gốc để luận biến hóa, nếu ưa hoạch phát thì tập trung cách cục cát hóa ở cung Đại Vận trong khi cung mệnh tạo bình thường, như vậy thì không bền vững và có thể gặp tai họa. Mệnh cách có Vũ Phá đại ...
    Tới cung vận 34 tới 43 nhập cung độ Vũ Phủ. Ở đây bố cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh tuy nhiên bản mệnh không mấy hay khi cặp Vũ Phủ tại bản cung hạn cư Tí gặp Tuần Kiếp hình thành cách Vũ Phủ ngộ Tuần Kiếp gặp trọng nạn. Cách cục này được giải bởi Thanh Long do bộ Phủ Thanh có tính chất tốt đẹp, chủ sự lên tiếng khi gặp khó khăn tuy nhiên ...
  Mệnh cách Cự Cơ vận đi thuận lý, ở đây đại vận tương trợ lớn tới đương số vì hành vận theo chiều hướng tốt đẹp, theo khuynh hướng tài cách hợp. Cự Cơ Mão đại vận đầu tiên hình thành tính cách ở cung Mệnh, đương số có phần ương ngạnh, nếu sinh ra trong gia đình giáo dục thì phát triển theo chiều hướng nghiên cứu văn cách là hợp vì tạo thành bố cục học rộng hiểu ...
 • Người phú quý đất Nam Dương, hai mươi tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, bốn chục vạn người không hẳn người nào cũng bị hạn tam hình”.

  Hai lá số đều bị Lục Sát Tinh xâm phạm nhưng một kẻ thì dụng được Sát Tinh hóa Sát vi Quyền mà có được thiên hạ, kẻ kia tử nạn nơi chiến trường. Bí mật của họa phúc nằm không phải ở số mệnh mà do chính bản thân ta vô tình chọn do hoàn cảnh ngoài thực.

 • Thông tin tài khoản

  Đăng ký thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ trực tuyến
 •              Hộp Thư Đến :       luantuvidonga@gmail.com

 • Thống kê truy cập

  Hôm nay 220

  Hôm qua 218

  Tất cả 167057