• Tử vi Đông A

  Luận khán hạn quá khứ nam mệnh VCD Cơ Lương xung chiếu

   

  Nam mệnh ngũ hành Hỏa. Mệnh cách VCD cư Tuất nội Cự Nhật, ngoại Cơ Lương tại vị trí đối cung. Mệnh cách vô chính diệu chịu tác động mạnh bởi bố cục Cự Nhật, bản cung Tuế Bật Ấn Cái hội Cự Nhật Kỵ Tồn và Xương Hổ đắc vòng Trường Sinh. Cách cục Tuế Hổ Phù hội Xương Bật đắc ba vòng sao lớn, Trường Sinh, Thái Tuế, Lộc Tồn là mệnh cách khá hay. Cách cục hình thành Dương Lương Xương Lộc hội, nội cách hóa bất mãn của Cự Kỵ Tồn thành động lực kích phát khi cơ hội bên ngoài tới. Sát cách tạo bởi Cự Kỵ Tồn Xương là cách cục chủ Văn cách. Tính chất của Tuế Hổ Phù hội Cự Nhật chủ bản thân có lập trường rất vững, dương tính mạnh, sống lấy lý tưởng làm trọng, ưa sự thực, có khả năng hùng biện, có một phần tính đa nghi của Cự Kỵ Tồn, thường bất mãn trong nội tâm, đây là điểm tốt khi tăng tham muốn của bản thân về sự nghiệp, Thái Dương ở vị trí sáng, cách cục tuy thường bất mãn, mâu thuẫn trong nội bộ do bản tính nhân mệnh ưa phản đối, bày tỏ quan điểm của bản thân với công việc, tuy nhiên do bản thân có năng lực bởi Xương Bật Tồn và cơ hội bên ngoài tức Cơ Lương mang lại sẽ phát triển sớm, tuy nhiên sẽ thường phát sinh thị phi nếu dụng Quan cách. Hổ Xương hội Cự Nhật có tính thẳng thắn, do đó tính linh hoạt sẽ có phần giảm thiểu.

   

   

  Cung an Thân cư tại Tài cung hội Âm Dương cường vượng, với nội Dương ngoại Âm, có Bát Tọa hướng Thái Dương, Nhật Nguyệt chiếu mang ý nghĩa tốt đẹp, tức bản thân sớm có công danh, cách cục hình thành Cự Nhật Tồn Kỵ Ấn tượng người đàn ông rời xa, tại đây ứng với xuất ngoại, tuy nhiên cũng dễ ứng với trường hợp cự ly, xung đột trong tình cảm gia đình của mệnh tạo. Cách cục này dụng Văn Cách, nếu hướng tới Tài Cách ắt họa tới lớn khi Lộc Tồn bị phá. Đây là lá số chế hóa Sát cách rất mạnh bởi Phủ Không Kiếp Kình Đào Việt có tính khai sáng, sáng tạo mạnh, chủ Không tưởng tức đột phá, nghịch truyền thống. Lại đại vận tranh đoạt từ Kình Việt Đào Sát chứa Sát tính mạnh, nam mệnh vẫn có thể vượt qua tức khí hình gốc rất mạnh.

   

   

   

  Đại vận từ 6 tới 15 nhập Mệnh cung, cách cục Cự Nhật Tồn Kỵ Ấn mang ý nghĩa xung đột trong gia đình trong đại vận. Cự Môn rất kỵ đồng cung với Lộc Tồn thường dễ bất cẩn ngôn, đặc biệt trong cách Cự Kỵ. Bố cục này khá hay do sự nỗ lực tìm kiếm tri kiến, năng lực do Cự Nhật đồng cung tạo, hình thành thế dương tính, ưa công khai. Tuy nhiên do cách cục Cự Kỵ. rất dễ phát sinh xung đột, đè nén, lo âu trong vận này, vòng Trường Sinh đắc lệnh tại cung độ Lộc Tồn chế ngự Sát tính của cách Kỵ Tồn, nội tâm thường bất mãn là động lực để nam mệnh quyết tâm với mục tiêu của bản thân. Tuy nhiên đây ắt là vận bất ổn định, nếu theo khuynh hướng nghiên cứu khoa học, văn tài cách cục trở nên tốt đẹp, đắc được danh tiếng do Thái Dương hóa quý khí, tuy nhiên nếu theo khuynh hướng kinh thương ắt dễ gặp phá bại, khó có thể thành tựu trong vận này.

   

   

  Đại vận từ 16 tới 25 nhập Hợi cung ngộ Phủ Linh Đại Cô Kiếp Tuyệt hội Không Kiếp Kình Đào Quả Việt. Bố cục Phủ Tướng hội Không Kiếp Đào Cô Quả Tuyệt là cách cục mang Sát tính thăng trầm rất lớn. Thiên Tướng có Kiếp Kình đồng độ là cách hoạch phát hoạch phá. Đào Việt chủ phát sinh, bố cục Kình Linh chủ chống đối. Đây là đại vận biến động mạnh, Cự Nhật có khả năng khai phá tư tưởng bởi Không Kiếp, tức mang tính khai sáng. Tuy nhiên Phủ Tướng cách tại đây trong vấn đề tình cảm rất khó khăn khi bản cung vận là cách Cô Thần ngộ Linh chủ lạnh nhạt, cô độc. Thiên Phủ hội Không Kiếp mang ý nghĩa không được bao bọc, dẫn tới cách cục tình cảm không mấy hay. Đại vận thứ hai, nam mệnh sẽ đạt đột phá do Cự Nhật lưu cung tới Tướng Không Kiếp, cũng tăng mạnh mối quan hệ xã hội, tuy nhiên trong nội tâm thường rất cô độc. Đại vận thứ hai này, có khuynh hướng sáng tạo mạnh, cách cục lại ứng Linh Cô có tính chuyên môn, khả năng nghiên cứu chuyên sâu rất tốt, thuộc vận bạo phát do ứng hợp cách cục hay, tuy nhiên vấn đề tình cảm sẽ khó khăn.

   

   

  Đại vận thứ ba từ 26 tới 35 nhập Tí cung gặp cách cục Đồng Âm cư Tí ngộ Tang Phượng hội Tả Khúc Thanh Mã Khốc Khách với cách Đồng Âm có Tang Phượng tức có quần chúng theo, được ngưỡng mộ bởi quan điểm lập trường của bản thân. Đây là cách cục khá hay do được Tả Phụ và Văn Khúc hội chiếu. Tuy nhiên không gặp Tam Hóa nên thành tựu sẽ không hoạch phát đột biến như bố cục đại vận thứ hai.

   

  Tiểu vận năm 2004 thuộc năm Giáp Thân, lưu vận về Dần cung trùng phùng đại tiểu hạn hội cách Cự Nhật Tồn Kỵ Ấn Tuế. Đây là năm mang ý nghía cự ly, tượng là người đàn ông rời xa trong năm này. Cách cục tượng xung đột mạnh để lại dấu ấn, kỷ niệm với nam mệnh. Can Giáp với Thái Dương hóa thành Kỵ thành cách Lưỡng Kỵ, Dần cung Lưu Lộc Tồn lưu về mang ý nghĩa rất rõ rệt, chủ nội tâm bất mãn trong năm này.

   

   

  Tiểu vận năm Quý Tị tức năm 2013, tiểu vận nhập Hợi cung ngộ Thiên Phủ trong cách Phủ Tướng đơn thủ, hội Kình Kiếp Đào Việt, can Quý với lưu Đà La về Hợi cung, cách cục Lưỡng Hao tại bản cung có tính hao tán. Thiên Phủ hội Không Kiếp trùng phùng đại tiểu hạn cách cục có tính biến động mạnh. Phủ Kình Kiếp chủ tranh đoạt, đây là năm phát sinh tranh đoạt mạnh do Lưỡng Kiếp hội. Đây là năm biến động mạnh.

   

   

  Tiểu vận năm Bính Thân tức năm 2016. Đại vận tại Thiên Phủ hội Kình Lưỡng Kiếp Linh Việt, tiểu vận tại Dần cung gặp cách Cự Nhật Tồn Kỵ, đối cung có Mã Khốc Khách có tính cự ly, chuyển động khá lớn. Đây là năm có tính bất ổn, nếu theo khuynh hướng chính trị sẽ thường bất mãn với tổ chức, nếu theo khuynh hướng nghiên cứu khoa học là hướng tới phá bỏ các vấn đề khó khăn, có tính khai phá mạnh của Cự Tồn, cũng cách Tồn Kỵ là nghi kỵ trong khoa học khi có Xương Bật nên được đánh giá hợp cách. Trong tình cảm đây là cách cục chủ xấu, dễ cự ly, rời xa.

 • Người phú quý đất Nam Dương, hai mươi tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, bốn chục vạn người không hẳn người nào cũng bị hạn tam hình”.

  Hai lá số đều bị Lục Sát Tinh xâm phạm nhưng một kẻ thì dụng được Sát Tinh hóa Sát vi Quyền mà có được thiên hạ, kẻ kia tử nạn nơi chiến trường. Bí mật của họa phúc nằm không phải ở số mệnh mà do chính bản thân ta vô tình chọn do hoàn cảnh ngoài thực.

 • Thông tin tài khoản

  Đăng ký thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ trực tuyến
 •              Hộp Thư Đến :       luantuvidonga@gmail.com

 • Thống kê truy cập

  Hôm nay 199

  Hôm qua 184

  Tất cả 153598