• Tử vi Đông A

  Phần luận vận hành mệnh cách Thiên Phủ độc tọa cư Mão.

   

  Khi luận đại vận định cách của Tử Vi Đông A phát khởi các khuynh hướng dụng ứng hợp với tính chất cơ bản của mệnh cách. Tử vi có tính động, lá số tử vi xác định từ tứ trụ chỉ là tờ giấy toán mệnh bất thay đổi, do vậy lấy khí hình dẫn động bố cục. Như Cự Môn có nhiều nghề nghiệp tương ứng với cách cục Cự Kỵ Hình, có kẻ theo luật sư, có kẻ theo binh nghiệp dẫn tới cách cục biến hóa sai khác. Mệnh cách nhập đại vận thứ nhất là vận nhập mệnh khởi tạo tư tưởng bản tính, tác động mạnh tới các hành vận về sau, lấy làm cách cục gốc, biến đổi qua mỗi đại vận. Thiên Phủ nhập mệnh ngộ Việt Triệt tính lộ, mệnh Thiên Phủ ưa tính chất phủ dụ, lấy tình cảm làm trọng, lời lẽ để tăng uy tín và trợ giúp đắc lực của bên ngoài. Trong các cách cục nhóm Phủ Tướng duy nhất không hóa khí, mượn trợ lực từ bên ngoài định cách, do đó nội tâm cần sâu sắc, thuộc tính ẩn ngộ Triệt có khiếm khuyết trong cách cục. Tại đây gặp Tuần hội tức Thiên Phủ kiến Nhị Không tính chất Vong hiển hiển trong cách cục Không Vong. Mệnh có Việt Triệt ưa sự vượt trội, Thiên Việt có ý nghĩa tốt với bố cục Phủ Tướng chủ vươn lên hơn người, tăng tính nỗ lực của Thiên Phủ. Tại đây Phủ Tướng may mắn khi hôi Phụ Bật, tuy phá cách bởi Phủ Triệt được cứu giải lớn từ Tả Hữu hội chiếu. Thiên Tướng cư cung an Thân tốt đẹp đắc cách Tả Hữu Ấn Hồng là các trợ tinh rất cần thiết với Thiên Tướng, chủ nắm ấn lệnh tức Thiên Tướng hóa thành quyền tín, Tướng Bật đồng cung chủ tính chất nghĩa khí, Tướng Ấn là chính nghĩa. Cách cục Tướng Hồng Tả Hữu hành động thường gây được cảm tình với bên ngoài, Thiên Tướng có tính chất ưa nghĩa khí, phù hợp bố cục này. Tuy nhiên mệnh cách Thiên Phủ ngộ Triệt chủ khả năng quyền biến chiết giảm, tính chất của Thiên Phủ trở nên bộc lộ, Thiên Phủ kín kẽ, cẩn trọng, có tính phủ dụ bộc lộ ắt khó có thể thành cách tốt, hành vận định cách theo bố cục Phủ Triệt. 

   

   

   

  Đại vận thứ nhất chủ lộ, Thiên Phủ ngộ Nhị Không tính cẩn mật suy giảm, tăng tính bộc lộ, không gặp vòng Thanh Long chủ cơ biến, giải tính chất triệt lộ của Thiên Phủ. Khi cách cục Phủ Triệt chủ lộ hình thành, lấy Tướng làm dụng, tức khởi tính tương trợ, nghĩa khí làm gốc, Tả Hữu trợ lực. Cung an Thân cư Quan Lộc gặp cách cục mạnh, có Hóa Khoa do trợ tinh Tả Hữu tại nơi đồng độ Mùi cung tăng sức giải cho Thiên Phủ. Cách cục Phủ Tướng đơn thủ cát hung tương bán, Thiên Tướng sức cát hóa lớn đồng cư cung an Thân hướng ý thức tư tưởng tới Quan Lộc, bản tính thuộc Thiên Phủ. Qua hành vận thứ nhất hình thành bản tính, cách cục lưu đại vận thứ hai tới cung độ Thái Âm cư Thìn ngộ Hỏa Diêu Hổ hội Đồng Lương Linh Xương Tuế Lộc và Cơ Kình Hình. Cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương hội Hỏa Linh có tính bất ổn trong nội tâm, trong tình cảm nội bộ và bên ngoài. Thế Cơ Nguyệt Đồng Lương tối kỵ Hỏa Linh xâm phá do tính chất ôn hòa, hưởng thụ ổn định của cách cục trở nên rối loạn. Tại đây ổn định xét trong tư tưởng, hoàn cảnh. Thái Âm có tính âm nhu, khi ngộ Hỏa Diêu Hổ tăng tính chất bộc trực, bộc lộ ra bên ngoài. Hỏa Tinh tạo bất lợi cho Thái Âm, khi Kình Hình hội càng tăng cường tính chất này, chủ chống đối, mâu thuẫn bên trong. Đồng Lương hội   Linh Xương thiếu Quyền lại hội Linh Hình không mấy hay. Thái Âm cư Thìn phản bối, hành vận thứ hai tăng tính khai phá, thay đổi do Kình Linh Hình Hỏa tạo nên cách cục gặp hoàn cảnh biến động, Thái Âm tại bản cung có tính âm nhu, hiền hòa, tuy nhiên khi giao hội Sát Kỵ thành cách cục âm thầm phản kháng tới kích phát . Kình Linh có tính chống đối, giữ vững quan điểm lập trường của bản thân, cách cục Cơ Nguyệt Đồng Lương có tính chất ổn định thay thế bằng chữ bất ổn. Trong hành vận này, mặt tình cảm gia đình ắt có biến động xung đột. 

   

   

   

  Phủ Triệt nhập mệnh khi lưu cung tới đại vận Thái Âm tăng khả năng cẩn trọng, suy xét của Thiên Phủ. Thiên Phủ trong hành vận này Thái Âm tại vị trí lạc hãm nỗ lực không tương ứng với khả năng của bản thân, thường chịu áp lực từ bên trong tức Âm Hỏa Hình dẫn tới xung đột trong nội cách. Phủ Tướng nhập mệnh là cách cục của tình cảm, tương trợ, tới hành vận này tăng khả năng nhìn nhận, đánh giá của bản thân, hình thành quan điểm sống và tính cách của mệnh tạo về tính âm thầm phản kháng. Đồng Lương Linh Lộc chủ phúc ấm tức may mắn tác động tới mệnh tạo. Cách cục Đồng Lương có thể chế ngự Linh Tinh do Hóa Lộc tại bản cung. Tuy nhiên cách Âm Hỏa là tro tàn, ắt có nhiều mối quan hệ gặp áp lực do tính bộc phát của Hỏa Tinh. Trong đại vận thứ hai điểm tốt hình thành được cách táo bạo, bày tỏ quan điểm của bản thân ra bên ngoài, phù hợp với tính chất của Thiên Phủ. Qua đại vận thứ hai, nhập vận thứ ba từ 24 tới 33 gặp cách cục Liêm Tham cư Tị đắc vòng Trường . Can Nhâm cách cục Khôi Việt tại Tị Mão. Thiên Khôi tại bản cung đại vận Liêm Tham, cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham. Liêm Tham hội Vũ Sát Đào Kỵ Không trong thế Tử Phá Quyền Kiêp Thanh. Cách cục Liêm Tham hội Thanh Kỵ có tính thời vận. Thế Liêm Tham cách thường luận khúc toàn cố quy, tức cuộc đời thấy toàn khó khăn trắc trở nếu nhập Mệnh cách không được trợ tinh cát hóa. Liêm Tham ở vị trí Trường Sinh có tính chất tốt đẹp của Tham Sinh tức tham muốn lâu dài, sinh phát mạnh, cách cục xung đột giảm tính hung họa, tổ hợp Liêm Tham hội Không Kiếp Kỵ Đào. Không Kiếp là cặp đại sát tinh trong tử vi, có tính tai kiếp do bất ngờ tạo ra, do đó khó phòng tránh, ngay Hóa Khoa có kiến thức sâu rộng cũng khó tránh được tai kiếp từ cách cục này. Đặc biệt trong cách cục Liêm Tham kỵ gặp Không Kiếp do Liêm Tham không thể chế hóa bố cục này. 

   

   

   

  Liêm Tham hành vận là cách cục gặp nhiều khó khăn, tai kiếp trong vận này. Nội cách đắc vòng Trường Sinh cường vượng không gặp nguy khốn tuyệt khí, tuy nhiên với mệnh cách Phủ Triệt trong thế Phủ Tướng hành vận tới đây ắt gặp nhiều biến động trong cuộc sống, khó khăn do hoàn cảnh tác động. Liêm Trinh chủ liêm khiết, Tham Lang ưa tính lợi ích, âm ám. Trong bản cung là thế xung đột của bên ngoài và bên trong, của tranh đoạt. Liêm Tham cách còn là bố cục của nhầm lẫn, khủng hoảng tới từ cung độ Vũ Sát. Vũ Sát Đào Kỵ tức tai họa tới từ sự nhầm lẫn, thiếu quan sát của bản thân. Vũ Sát kim vượng, có tính cản trở do Sát tính của hai chính tinh, lại gặp Hóa Kỵ tăng tính chất này, không có Tam Hóa trợ lực. Điểm may là đại vận Liêm Tham rơi tại cung vận thứ ba, tác động chủ yếu ở tính chất biến động về công việc và tình cảm. Trong giai đoạn khởi tạo sự nghiệp, khó khăn trong vận tới sớm khiến khí hình tăng cường, chủ có khả năng tích lũy kinh nghiệm trước khó khăn để thành tựu ở hành vận sau. Liêm Tham có điểm mạnh ở khả năng suy xét, dò xét của Liêm Trinh. Thiên Phủ nhập mệnh hỉ tơi vận Liêm Trinh hoàn thiện khả năng đánh giá sâu về sự việc, tăng tính bảo mật, phủ dụ của cách cục. Liêm Tham ngộ Trường Sinh là hành vận phức tạp, chứa đựng tính bất ổn của hoàn cảnh sống, Tham Lang có tính thích nghi tốt, tuy nhiên ắt phải gặp những lần khủng hoảng do bản thân tạo ra từ thế Vũ Sát Kỵ Đào. Trong hành vận này cách Liêm Tham ngộ Trường Sinh ở nơi hành khí vượng, ắt không gặp tuyệt địa, bổ trợ mạnh tới tính cách do Phủ tới vận Liêm tăng khả năng suy xét, phán xét. Đại vận này phát khởi khí hình vận kế tiếp bởi Tham Lang tức tham vọng, Tham Lang không gặp Hỏa Linh khó hoạch phát trong vận này, lấy nhân cho đại vận kế tiếp là vận Cự Nhật. 

   

   

   

  Đại vận thứ tư từ 34 tới 43 nhập cung Điền Trạch cách cục Cự Nhật hoàn chỉnh với Cự Môn cư Ngọ. Cự Môn nhập vận ngộ Khúc Điếu giao hội Dương Tang Đà Khốc và cách VCD có Mã Triệt Phượng Tuyệt. Cự Môn nhập vận có tính chất phản kháng, thị phi cách. Cự Môn trong cách Cự Nhật ý nghĩa chủ bản thân tăng khả năng hiểu biết sâu rộng về sự việc. Cự Nhật hội Mã Khốc Khách có tính xã giao. Mã cư Dần ngộ Tuyệt lại gặp Triệt là cách cục không mấy hay khi thay đổi, chuyển động. Cự Nhật là khởi tạo cái mới, Thái Dương là ngày, Cự Môn là khởi sự, Cự Nhật cách do vị trí của Thái Dương tại nơi lạc hãm nên cần một giai đoạn tích lũy trước khi thành tựu. Mã Khốc Khách là cách cục tốt, do tính chất táo bạo dẫn tới kết quả đột phá, lại trong thế đứng của Cự Nhật tượng chủ người đàn ông thành tựu do quyết đoán. Tuy nhiên thành tựu tới thường do kinh nghiệm thất bại và thời gian lâu dài khi tới thời điểm kích phát do tính chất của cách cục. Cách cục Cự Nhật hướng về tính hiểu biết chuyên môn và khả năng linh hoạt, nghị lực của Mã Khốc Khách. Thiên Mã ở thế Tuyệt địa ắt khi thay đổi có cản trở lớn, đại vận này nên hướng tới khả năng đứng đầu của Cự Môn, tuy không gặp Kình Hao, được cách cục Mã Khốc Khách cũng khá tốt đẹp, chủ vượt qua được khó khăn. Tuy nhiên trong đại vận này nên cẩn trọng trước các bước thay đổi táo bạo khi Thiên Mã rơi vào Tuyệt. Qua đại vận Cự Môn nhập đại vận Thiên Tướng độc tọa cư Mùi từ 44 tới 53. Bản cung đại vận gặp cách Thiên Tướng cư Mùi ngộ Phụ Bật Khoa Hồng hội Cô Quả Lộc Việt. Phủ Tướng cách đơn thủ trong tổ hợp Mệnh cách. Thiên Tướng nhập vận bản cung ngộ Tả Hữu Khoa Hồng là cách cục rất tốt đẹp, là cách cục có tính tương trợ. Thiên Phủ mệnh cách chủ có tính chất phủ dụ, lấy tình cảm, trợ giúp từ bên ngoài để thành tựu. Như việc trong một tổ chức, người quản lý cần thiết giỏi về điều tiết các mối quan hệ để có thể tạo kết quả tốt. 

   

   

   

  Thiên Tướng nhập vận do được sức trợ giúp rất lớn từ cấp dưới sau hành vận khởi tạo của Cự Nhật và tương trợ tình cảm trong các mối quan hệ xã hội, lại cách Hồng Khoa chủ phúc, Thiên Tướng không gặp phá cách, với cách Tướng Hồng chủ được uy tín với bên ngoài. Tuy cách cục Phủ Tướng đơn thủ, tại cung độ Thiên Tướng đồng độ Phụ Bật là cách cục tốt, có nhiều niềm vui trong đại vận này. Đại vận này về cung an Thân tại cung độ Quan Lộc, cầm Ấn lệnh trong thế Lộc Tồn đắc cách tức Tài Quan đều vượng. Đây là vận tốt của lá số. Qua đại vận Thiên Tướng độc tọa cư Mùi nhập hành vận Đồng Lương cư Thân từ đại vận 54 tới 63. Đại vận Đồng Lương ngộ Linh Xương Lộc Đại Tuế hội Cơ Kình Hình và Âm Hổ Hỏa thành cách cục Đồng Lương hội Kình Hỏa Linh Hình có Xương Lộc. Bố cục Đồng Lương mất tác dụng trước Hỏa Tinh. May mắn bản cung cách Đồng Linh là cách cục chủ linh nghiệm, linh ứng. Bản cung có Tuế Đại Xương Lộc có thể cát hóa Kình Hình Hổ. Đại vận này tốt đẹp về công danh tuy nhiên bất lợi về tình cảm, gặp nguy khốn do Sát tinh giao hội được cứu giúp do tính chất Phúc Ấm đứng đầu của Đồng Lương cách. Hành vận này cát hung tương bán, thường ở thế bĩ được cứu giải do Đồng Lương. Tuy nhiên bản cung có Linh Lộc ắt Tài Cách cường vượng, cách cục chủ phát tài cách, bởi Tài cách động, tức tiền bạc động thì phát. 

   

   

   

  Cách cục khí vận độ số Phủ Triệt mạnh tại hậu vận. Trong giai đoạn tiền vận phức tạp, gặp nhiều khó khăn, thị phi do tính chất của hai hành vận Liêm Tham và Cự Môn độc tọa cư Ngọ. Thiên Phủ thành tựu do khả năng đánh giá, nhìn nhận của bản thân và chủ dụng tiếng nói để xây dựng tình cảm, mối quan hệ. Cách cục đại vận Thiên Tướng độc tọa cư Mùi là đại vận rất tốt đẹp do Thiên Tướng đắc Hồng Khoa Tả Hữu là cách cục tốt. Thế Phủ Tướng đơn thủ tuy khiếm khuyết Tử Vũ Liêm là tổ chức lớn để hình thành Quan Cách phát triển bằng tình cảm. Tuy nhiên đắc Ấn lệnh tức Tướng Ấn là cách cục mang ý nghĩa chủ to lớn, được Tả Hữu trợ giúp trong hành vận này sau vận Cự Môn khởi tạo ắt được trợ lực để thành tựu. Nhìn chung mệnh cách tại vị trí không mấy hay gặp cách Phủ Triệt. Cách cục Phủ Triệt chủ lộ, tại đây hình thành Nhị Không kỵ hành vận gặp Không Vong. Cách cục tình cảm có phần phức tạp cần lưu ý theo khuynh hướng xu cát tị hung. Ngũ thập tri thiên mệnh. Nhân mệnh khi tới tuổi ngũ thập tự nhìn rõ được tính cách, chung cuộc của mệnh cách, cũng qua giai đoạn Vượng tới Suy Bệnh của vòng Trường Sinh.

  Tin khác

 • Người phú quý đất Nam Dương, hai mươi tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, bốn chục vạn người không hẳn người nào cũng bị hạn tam hình”.

  Hai lá số đều bị Lục Sát Tinh xâm phạm nhưng một kẻ thì dụng được Sát Tinh hóa Sát vi Quyền mà có được thiên hạ, kẻ kia tử nạn nơi chiến trường. Bí mật của họa phúc nằm không phải ở số mệnh mà do chính bản thân ta vô tình chọn do hoàn cảnh ngoài thực.

 • Thông tin tài khoản

  Đăng ký thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ trực tuyến
 •              Hộp Thư Đến :       luantuvidonga@gmail.com

 • Thống kê truy cập

  Hôm nay 86

  Hôm qua 211

  Tất cả 112003