• Tử vi Đông A

  Tham Hỏa tương ngộ cư Ngọ cách luận vận

   

  Khi luận giải lá số tử vi hành vận đóng góp vai trò dịch chuyển khí ban đầu xuất phát khởi từ mệnh. Như thành tựu khởi từ tham muốn nhỏ tới lớn, theo quá trình cách cục Sát hình thành thế chế dụng hoặc tác họa, thường ở tính chất bán hung bán cát. Hành vận thứ nhất nhập cách cục Tham Lang độc tọa ngộ Hỏa Hình Hổ Không, gốc đại vận chứa cách cục Sát vượng, với Hỏa Tinh cư Ngọ dương tính lớn, có tính bộc phát, Hình Hổ tính chất bộc trực rất rõ. Tham Lang hỉ được Hỏa Tinh thành cách cục chủ tham muốn vật dục lớn, tham vọng lớn hội Sát Đà Linh Tuế. Cách cục Sát Phá Tham hội Hỏa Hao Hình Linh Hổ là cách cục có tính Sát rất mạnh, cặp Hỏa Linh kích động tính chất khai phá của Sát Phá. Linh Hình Hao chủ loạn động, tính biến động thất thường trong nội tâm rất lớn. May mắn khi Tham Lang nhập mệnh có tính chất vạch kế hoạch, thiên về tư tưởng hơn hành động như Sát Phá tuy có bất ổn nhưng cách cục chứa đựng tính bạo phát lớn khi nhập vận. Nhị hợp Tham Lang là thế Cự Đồng. Tham Lang quan trọng xét ở tính chất của đồng minh Thiên Đồng. Cách cục Cự Đồng ở thế nhị hợp tác động khiến Tham Lang phát khởi tham vọng. Cự Đồng Ấn là cách mâu thuẫn trong nội bộ. Tham Lang độc tọa cư Ngọ trong cách cục Sát Phá Tham hội hoàn chỉnh thuộc tinh hệ Tử Vi cư Tí. Khi xét định hành vận lưu chuyển của tinh hệ Tử Vi cư Tí tại hai nhóm sao Cự Cơ Đồng và Âm Dương Lương đều ở thế phức tạp, lạc hãm. Nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm gặp cách Tử Vi ngộ Tuần Kiếp tăng tính bất ổn trong cách cục. Bố cục nhập vận thứ nhất tại Mệnh cách hình thành thế cục Tham Hỏa Hình Hổ có tính bộc trực lớn, hình khắc khiến Tham Lang ở thế âm mộc trở nên phá cách một phần. Tham Lang có sức cát hóa lớn do tính chất nhạy bén, quyền biến linh hoạt trong mối quan hệ của sao này. Tuy nhiên Tham Lang cư Ngọ thiếu tính chất quyết đoán, táo bạo được bổ sung bởi Hổ Hình. Thiên Hình thuộc cách tự hình, khiến Tham Lang trở nên cứng nhắc lại thiếu Hóa Khoa dẫn động khiến mệnh cách thành một phần tính hình khắc song song với ưu điểm khai phá táo bạo. 

   

   

  Hành vận thứ nhất là phát khởi tham muốn, do tính phát khởi tham muốn dẫn tới cách cục trở nên có định hướng về sau, Sát cách dẫn hóa bằng thế khó khăn tạo ra. Cách cục Tham Lang tại vị trí cư Ngọ không mấy hay do đối cung gặp cách cục Tử Vi độc tọa nắm lệnh bên ngoài, tức bản thân thua kém so với bên ngoài. Nếu Tham Lang không đắc Sát cách ắt cuộc sống tầm thường sự nghiệp. Tham Lang khởi phát hỉ được Tang Hư Mã Khách do tính động của Thiên phù hợp với Tham. Tại đây giao hội cách Tuế Hổ Phủ tăng cường định hướng tham muốn cho Tham Lang tuy nhiên Bạch Hổ tại bản cung chủ có tính hình khắc. Đại vận thứ hai nhập cung độ Mùi bản cung Cự Đồng đồng độ cư Mùi ngộ Ấn Cáo hội Cơ Tồn Đào Việt Triệt. Cách cục Cự Đồng trong thế Cự Ấn là bước đi rời xa, hành vận khởi từ 12 tới 21. Cách cục xuất hiện do tính chất phản bất mãn bên trong nội cách, như việc quốc gia tức Quốc Ấn gây bất mãn tới tư tưởng. Cự Đồng Ấn Cáo hội Đào Việt Triệt có tính di chuyển, chuyển động rất mạnh. Nội cách hình thành thế Cự Đồng Thai Cáo thường phản ứng mạnh, cự cãi trước lời dạy bảo của cha ông, dẫn tới nội cách tình cảm của bố cục Cự Cơ Đồng là cách xung đột, nếu tượng rời xa là thế Cự Ấn giảm hình khắc, phối hợp với mệnh cách Tham Hổ Hình ắt mệnh cách chịu thiệt thòi một phần khi hình thành cách Cự Đồng Cáo Phụ có tính cự cãi khiến bố cục khí hình bất ổn định. Đại vận thứ hai là cách cục Cự Cơ Đồng hình thành thế mâu thuẫn biến động trong nội cách, bố cục cự ly hình thành do Cự Môn giao hội Cơ Đồng trong cách Cự Ấn Đào Việt Triệt. Thế cục Cự Đồng không mấy hay do tính hệ Tử Vi cư Tí, không được hóa khí Khoa Quyền Lộc Tả Hữu Xương Khúc hay Sát cách giao hội ắt phải bôn ba bên ngoài phức tạp, tính bất mãn tích lũy gia tăng, tham muốn cũng tăng cường vượng. 

   

   

  Cự Đồng không mấy hay trong tình cảm, nội bộ dễ xa cách. Mệnh cách Tham Lang lưu tới cung vận này hình thành thế khó khăn thứ nhất trong cách cục, khí hình tăng vượng. Tuy nhiên cách cục khó có thể bạo phát do Cự Đồng không được trợ tinh giao hội. Qua đại vận thứ hai nhập cung vận Phúc Đức từ 22 tới 31. Cách cục Vũ Tướng đồng độ cư Thân trong bố cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh. Vũ Tướng đồng độ là cách cục gắn, kết nối, Vũ Khúc có tính chất giải quyết, tìm giải pháp, Thiên Tướng có tính tương trợ. Vũ Tướng ngộ Kỵ Mã Khốc Khách đắc vòng Trường Sinh, giao hội Tử Kình Tang Quyền Phượng Tuần và Liêm Phủ Hư Kiếp. Cách cục Vũ Tướng đắc vòng Trường Sinh ngộ Mã Khốc Khách trong bố cục Kình Kỵ Kiếp là cách cục có tính chất biến động mạnh. Mã Khốc Khách ngộ Thiên Tướng có tính táo bạo, trong thế Vũ Tướng là cách cục tốt. Mã tại đây đắc vòng Trường Sinh có tính chất cát hóa lớn. Đại vận thứ ba trong cách cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh tuy nhiên phá cách bởi Kỵ Kiếp Tuần điểm tốt bản cung đại vận Thiên Tướng có thể chế dụng Kỵ Kiếp Tuần thành thế hoạch phát do Mã Khốc Khách hội. Mã Kình Tang có tính táo bạo lại linh hoạt, quyền biến khiến Vũ Khúc hóa thành cách cục tìm được giải pháp, phương hướng. Tăng sức tranh đoạt do Kình Kỵ Tang hình thành. Bên trong nội cách Vũ Tướng nắm lệnh, bên ngoài Phá Quân lạc hãm. Khi lưu tới cung độ Vũ Tướng, Phá Quân là bên ngoài, bên trong thế Vũ Tướng mạnh hơn bên ngoài Phá Quân. Vũ Khúc có tính bạo lực, do là sao Kim của Tử Vũ Liêm giải quyết vấn đề. Thiên Tướng tăng tính chất tình cảm, phù hợp với Vũ Khúc. Do đó cách Vũ Tướng có tính chất tốt. Đại vận thứ ba cách cục Vũ Tướng chủ có lợi cho Tham Lang. Tăng sức chế hóa Kỵ Kiếp cho bố cục. Kỵ Khốc có tính dứt khoát, khai phá tốt, tuy nhiên khi hội Kiếp Tuần cách cục có khuyết điểm chủ bố cục Sát bởi Kỵ Kiếp Khốc Tuần có tính tác hóa mạnh, mệnh cách khó chế ngự dù gặp Kỵ Quyền Khốc do đó nam mệnh có gặp bất lợi trong các mối quan hệ do Tướng Kỵ Kình có tính tương hình, tức nghi kỵ trong tình cảm, các mối quan hệ, xét về bố cục tình cảm có khuyết điểm, tại đây không gặp Tả Hữu rất cần thiết cho Phủ Tướng để thành cách nhất hô bách nặc, tức dụng binh ý nghĩa đứng đầu. 

   

   

  Vũ Tướng vận cũng là đại vận bước ngoặt cuộc đời. Tham Lang lưu tới hành vận Vũ Tướng là cách cục chủ tình cảm, lại hội Kỵ Kiếp Kình ắt có tính chất xung đột không mấy hay. Qua đại vận thứ ba nhập vận thứ tư từ 32 tới 41. Dương Lương cư tại Dậu cung ngộ Binh Khúc Lộc nhập cung độ Mộc Dục. Bố cục Âm Dương Lương hoàn chỉnh hội Xương Khúc Khoa Thanh Phụ Bật là cách cục hội tứ trợ tinh mạnh Tả Hữu Xương Khúc. Cách Dương Lương cư Dậu khi Thái Dương lạc hãm tại cung Dậu có tính chất chậm tiến, tức tính chất dương lên, khai sáng, may mắn tới sớm của Thái Dương trở nên chậm trễ, tức cách cục chủ may mắn về sau. Dương Lương trong bố cục Âm Dương Lương được trợ lực mạnh, cách cục ổn định do hội Khoa Thanh Xương Khúc tuy nhiên phát danh chậm. Âm Dương Xương Khúc nội tâm tăng tính chất ổn trọng. Dương Lương chủ người đàn ông may mắn, tuy nhiên may mắn về sau, giai đoạn Âm Dương phản bối tức khó khăn ban đầu, cũng là cách cục làm việc cật lực do thế lạc hãm, thành tựu cũng không lớn như thế Dương Mão Âm Hợi. Tuy nhiên cách cục này được trợ tinh giao hội lớn, có tính chất phát danh. Dương Lương phát chậm thường ở giai đoạn cuối vận tăng tính tốt đẹp tác động. Mệnh cách Tham Không Hỏa Hình Hổ có tính chất khởi nguyên mệnh cách bạo phát phú cách. Tuy nhiên hành vận Dương Lương có tính phát danh, lại thế Âm Dương phản bối nỗ lực không mang tới kết quả xứng đáng. Đây là điểm yếu của hành vận Âm Dương Lương. Trợ tinh giao hội rất nhiều trong bố cục này dẫn tới thiên lệch trong cách cục Vũ Tướng thế Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Hành vận Dương Lương không hình thành cách cục Sát cường vượng do đó mệnh cách khó có thể kích phát hoạch phát trong vận này, chỉ ở khuynh hướng phát triển ổn định. 

   

   

  Tại cách cục này hình thành thế Dương Lương Xương Lộc lô truyền đệ nhất danh, lại hội Khôi Khoa Thanh hoạch phát về công danh, Khôi Khoa chủ đứng đầu, Thanh Âm Dương là tiếng vang, bố cục Âm Dương Lương rất hỉ thành cách Dương Lương Xương Lộc có tính chất nổi danh thành tựu tuy ở thế lạc hãm. Cách cục khuynh hướng thay đổi do Đào Việt Triệt bên ngoài ngoại cách tại cung độ Vô Chính Diệu cư Mão. Khuynh hướng đi tùy mệnh cách dẫn động tuy nhiên lấy nỗ lực tìm kiếm về chữ danh phù hợp hơn chữ tài. Trong vận hình thành cách Khôi Khoa Thanh hội Dương Lương Xương Lộc là cách cục có tính phát danh rất lớn, đứng đầu trong một lĩnh vực. Điều dụng Dương Lương tại đây tượng là nỗ lực ngày đêm, cả đêm và ngày. Khác với thế Âm Dương ở cung miếu vượng tức bản chất cách cục đã có khuynh hướng thành tựu, phát triển đột phá từ sáng. Cách cục Âm Dương lạc hãm tạo hoạch phát do thế dồn nén, tập trung giai đoạn dài của bố cục. Đại vận Dương Lương Xương Lộc có Hóa Lộc tại bản cung tuy nhiên lấy danh tốt hơn việc dụng theo Tài cách, khi Khôi Khoa tượng đứng đầu khoa bảng, khoa giáp khi thi. Qua đại vận thứ tư nhập cung độ Quan Lộc từ 42 tới 51. Quay về nhập tổ hợp Sát Phá Tham. Cung độ bản cung vận Thất Sát độc tọa cư Tuất nhập La Võng. Thất Sát ngộ Linh Đà Diêu Tuế hội Tham Không Hỏa Hình Hổ. Thất Sát tức Sát Phá hội Hỏa Linh Hình Hổ may không gặp Thiên Việt tại đây. Thất Sát ngộ Đà Linh Diêu có tính chất không mấy hay, chủ nhầm lẫn, thiếu quan sát, cũng là cách cục thất kinh, khủng hoảng cách. Thất Sát hội Hỏa Linh tăng tính chất bất ngờ, thất kinh trong cách cục Sát Phá Tham hội Hỏa Hao. Thất Sát nhập vận, có tính tranh đoạt, bên ngoài thế Liêm Phủ Kiếp cũng không mấy tốt đẹp, do đó nội cách và bên ngoài không mấy thiên lệch. Thất Sát bên trong quan sát, tranh đoạt từ bên ngoài tức Liêm Phủ. 

   

   

  Sát Phá Tham tuy hoàn chỉnh nhưng thế đứng bên ngoài Tử Phủ Vũ Tướng Liêm tốt đẹp hơn, tức bản thân cách cục không mạnh bằng bên ngoài. Thất Sát nhập vận Linh Đà họa nhiều hơn phúc do mệnh cách chứa Sát tính mạnh, lưu tới đại vận tính chất do Sát Đà Linh tăng cường. Thất Sát tại đây khuynh hướng phát họa hơn phát phúc, do Tham Lang chế ngự Hỏa Linh, Sát Phá Hỏa Hao lại là cách khủng hoảng. Mệnh cách Tham Lang lưu tới cung vận Sát Linh thành cách Tham Linh Tịnh Thủ tăng khuynh hướng tham muốn về quyền danh. Đại vận này cản trọng tính chất nghe theo từ Linh Đà La Võng khi tại cung độ Thất Sát. Tại đây Thất Sát chữ thất tức mất nhiều hơn được. Bố cục Văn cách chế ngự theo khuynh hướng này phù hợp. Mệnh cách tác động bằng khuynh hướng tham vọng lớn, cách Thất Sát có thể hoạch phát, tuy nhiên ắt sẽ gặp hoạch phá thăng trầm rất lớn do tính động của đại vận. Sát Phá Tham có tính chất táo bạo, do đó khi nhập vận thường tính chất rõ rệt về kết quả. Thất Sát tại đây không gặp Khoa Quyền, tại vị trí nhập La Võng không mấy hay do đó sẽ gặp áp lực đè nén, nhầm lẫn, khủng hoảng ít nhất một lần trong hành vận. Thái Tuế trong cách Sát Tuế dẫn động cách cục. ” Thất Sát ngộ Tuế Hình thần long định giáng” tức ở tính chất thanh liêm của sao này, tính chất  trên rất quan trọng để định hướng tham vọng của Tham Lang. Khi Sát Tuế Hình thành cách, hiềm nỗi vị trí của Thất Sát lạc hãm nên thăng trầm biến loạn, nếu tại vị trí Tí Ngọ Dần Thân ắt tạo thành tựu đột biến lại không gặp phá bại trước khi thành tựu. Tuy nhiên tại đây khi Thất Sát nhập Tuất cung có khuyết điểm của Linh Đà La Võng tức do nhầm lẫn dẫn tới kết quả không mấy hay, trong hành vận này tính chất đột phá, tuy nhiên nên tránh mạo hiểm lớn do nghe theo lời xúi giục dẫn tới khủng hoảng. 

   

   

  Đại vận từ 52 tới 61 nhập cách cục Thiên Cơ độc tọa cư Hợi ngộ Lộc Tồn trong thế Cự Cơ Đồng. Cách cục Cự Tồn hình thành hội Đào Việt Triệt chủ khai thông thế bế tắc, tuy nhiên Cự Môn kỵ giao hội Lộc Tồn là cách cục chủ bất mãn. Tham Lang lưu tới hành vận Cơ Tồn tức thành cách cục chủ thời vận lớn để thay đổi do Đào Việt Triệt. Cách cục Cự Cơ Đồng là thế tạo xung đột, khó khăn bế tắc trong hành vận. Khi bản cung gặp cách Cơ Tồn tức là cách cục chủ thời cơ, cơ hội xuất phát từ bế tắc mà ra. Tham Hổ Hình có thể dụng cách cục Cơ Tồn thành cách kích phát. Tuy nhiên lưu ý Cự Cơ Đồng là cách cục không mấy hay trong tình cảm, chủ mâu thuẫn nội bộ. Xét về Tài Quan, đây là cách cục tốt khi Hỏa Tham rất cần thiết lưu tới vận Cơ Tồn tăng cường sức tham muốn của tư tưởng tới phú cách. Hai đại vận Quan Lộc và Nô Bộc đều là vận tạo sức đột phá từ thế cục khó khăn, Tham Lang sẽ gặp loạn động, ở thế khó khăn bế tắc trong hai hành vận này. Trong hành vận Dương Lương nếu theo khuynh hướng Văn Cách có thể dẫn hóa hai đại vận kế tiếp. Hỏa Tham Hình Hổ lưu tới cung vận Dương Lương hội Khoa Lộc Thanh Tả Hữu Xương Khúc là cách cục rất quan trọng xét định thành tựu của mệnh cách. Vận Dương Lương nếu đạt chữ danh, nổi danh ắt hai vận Thất Sát và vận Thiên Cơ thành tựu đột biến. 

  Tin khác

 • Người phú quý đất Nam Dương, hai mươi tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, bốn chục vạn người không hẳn người nào cũng bị hạn tam hình”.

  Hai lá số đều bị Lục Sát Tinh xâm phạm nhưng một kẻ thì dụng được Sát Tinh hóa Sát vi Quyền mà có được thiên hạ, kẻ kia tử nạn nơi chiến trường. Bí mật của họa phúc nằm không phải ở số mệnh mà do chính bản thân ta vô tình chọn do hoàn cảnh ngoài thực.

 • Thông tin tài khoản

  Đăng ký thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ trực tuyến
 •              Hộp Thư Đến :       luantuvidonga@gmail.com

 • Thống kê truy cập

  Hôm nay 91

  Hôm qua 211

  Tất cả 112008