• Tử vi Đông A

  Chính Tinh

      Nam mệnh ngũ hành Kim. Cục thuộc Hỏa cục. Hành vận của mệnh tạo tác động thay đổi rất lớn tới bản tính của mệnh cách. Thiên Cơ cư Tí đồng nhập Mệnh Thân do sinh giờ Ngọ. Cách cục Mệnh Thân đồng độ tăng tính tốt đẹp khi Cự Cơ chính hướng là cách cục tốt. Cách cục Thiên Cơ độc tọa cư Tí là bố cục Cự Cơ xung chiếu, tuy nhiên nếu xét toàn cục thì Mệnh ...
    Nam mệnh ngũ hành Mộc. Cục thuộc Thổ cục. Mệnh khắc chế được Cục tức hành vận giao hóa chịu tác động chủ của mệnh cách bản tính. Thiên Tướng cư Mùi nhập mệnh trong thế cục Phủ Tướng đơn thủ thiếu hoàn chỉnh do đó cần mượn trợ lực bên ngoài tức lấy thế cục khả năng dụng mối quan hệ tình cảm để thành tựu cách cục. Thiên Tướng bản cung ngộ Xương Khúc Kình Kỵ Tang nhập ...
    Nam mệnh ngũ hành Mộc, bản cung cư Thìn nhập cách Thái Dương cư Thìn thuộc bố cục Cự Nhật ngộ Đà Tuế Không với Cự Triệt đắc vòng Trường Sinh. Thái Dương cư Thìn ngộ Lưỡng La chủ dương tính lớn, nam mệnh ưa việc bày tỏ quan điểm của bản thân ra bên ngoài. Nhật cư Thìn chỉ gặp Đà Triệt thì bố cục không vượng, ưa việc công khai, phản đối. Với Lưỡng La dễ có tính ...
    Nam mệnh ngũ hành Mộc có Tử Phủ đồng độ tọa thủ mệnh tại Thân cung. Ở đây Tử Vũ Liêm giao hội với Phủ Tướng thành cách cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh. Bản cung mệnh tạo có cách cục Tử Phủ Triệt Khôi Xương, hội họp là Vũ Thanh Lộc đơn thủ và Liêm Tướng Tả Phụ ngộ Việt Linh. Cách cục này bản chất bố cục ý nghĩa do tính chất của Tử Phủ ngộ ...
    Sao Thiên Phủ thuộc nhóm sao Tử Phủ Vũ Tướng Liêm, luôn tam hợp với Thiên Tướng. Nhóm Phủ Tướng mệnh tốt phẩm chất thường cao do nhóm sao này chủ tình cảm, tính tương trợ, cũng bình ổn, ôn hòa so với các bố cục khác. Sao Thiên Phủ mệnh đắc cách thường được quần chúng yêu quý do không chứa tính Sát, sao này cũng chủ ưa bảo trợ, quan tâm tới người khác, có tình nghĩa vì ...
    Sao Vũ Khúc thuộc ngũ hành Kim, tính cương quyết, chủ thuộc nhóm sao hành vi, giải quyết của nhóm Tử Vũ Liêm. Sao Vũ Khúc có thể Hóa Kỵ biến đổi chiều hướng cực đoan bộc lộ nhiều khuyết điểm. Tử Vũ Liêm thực chất không hoàn chỉnh nếu không gặp Phủ Tướng. Sao Vũ Khúc là ngôi sao của sự tài giỏi, tuy nhiên tài hoa bạc mệnh cũng tại đây khi tính Kim của Vũ Khúc hóa ...
    Sao Thiên Đồng là một trong các Chính Tinh mang tính hưởng thụ, phúc phận của tử vi. Mệnh cách có Thiên Đồng đầy đủ nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương khi cư tại Dần Ngọ Tuất Thân Tí Thìn, giao hội với nhóm Cự Nhật tại các cung còn lại. Do đó tính chất đặc trưng của bố cục mênh Thiên Đồng phân thành hai cách chính. Với nhóm Cơ Nguyệt Đồng Lương mang ý nghĩa ổn định, êm ấm, ...
  Nữ mệnh ngũ hành Hỏa, mệnh cách Vũ Sát cư Dậu thuộc cách Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm. Vũ Sát ngộ Tuần Kiếp Phi Phá ở bản cung mệnh, cung an Thân có Phá Hư thì mệnh tạo dễ gặp tai kiếp liên quan tới sức khỏe, cung Tật Ách cũng báo hiệu liên quan tới bệnh tật. Ở đây dễ thuộc cách đã phải mổ xẻ. Với Vũ Sát ngộ Tuần Kiếp thuộc cách trúng ...
    Dương nam thuộc Kim mệnh với bản cung có cách Cự Nhật với Cự Môn cư Tí. Ở đây Thái Dương sán nên cách cục khá tốt đẹp. Cự Môn ngộ Long Kình Không tại bản cung, tam hợp có Dương Tuế hình thành bố cục mang dương tính. Mệnh cách Cự Nhật ngộ Kình Đại khá hay chủ sự dương lên từ tài năng, khả năng hiểu biết tới lập trường quan điểm. Tuy nhiên Cự Môn cư tại ...
    Mệnh cách Liêm Trinh hội cung Thiên Phủ tại cung độ Thìn Tuất thường được luận là thượng cách. Thiên Phủ trong nhóm Phủ Tướng giao hội với Liêm Trinh trong nhóm Tử Vũ Liêm hình thành cách cục mang ý nghĩa khá hay. Tuy nhiên với ba cách cục Tử Phủ, Vũ Phủ và Liêm Phủ thì cách cục Liêm Phủ được đánh giá hay thứ hai sau cách cục Tử Vi đồng độ với Thiên Phủ. Thiên Phủ ...
    Cách cục Tử Vi cư Ngọ là thượng cách trong tử vi, hàm chứa ở tinh hệ này với các nhóm sao đa phần ở vị trí rất tốt đẹp. Nhóm Tử Vũ Liêm giao hội với Phủ Tướng hình thành nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh với Tử Vi độc tọa cư Ngọ thủ mệnh, cách Liêm Phủ cư Tuất và Vũ Tướng đều là các cách cục hay. Ở đây nhóm sao Sát Phá Tham đầy ...
    Nữ mệnh ngũ hành Hỏa, cục Thổ chịu tác động lớn của Liêm Trinh tức cách Liêm Hỏa. Bản cung mệnh tạo có Vũ Phá cư Hợi thủ mệnh là bố cục của Sát Phá Tham giao hội với Tử Vũ Liêm ở tinh hệ Tử Tham cư Mão. Bố cục này có điểm đặc biệt là mệnh tạo thuộc nữ mệnh sẽ gặp trắc trở trong đường tình duyên, gặp nhiều khó khăn trong cuộc đời. Vũ Phá thủ ...
  Trang 1 trên 212
 • Người phú quý đất Nam Dương, hai mươi tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, bốn chục vạn người không hẳn người nào cũng bị hạn tam hình”.

  Hai lá số đều bị Lục Sát Tinh xâm phạm nhưng một kẻ thì dụng được Sát Tinh hóa Sát vi Quyền mà có được thiên hạ, kẻ kia tử nạn nơi chiến trường. Bí mật của họa phúc nằm không phải ở số mệnh mà do chính bản thân ta vô tình chọn do hoàn cảnh ngoài thực.

 • Thông tin tài khoản

  Đăng ký thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ trực tuyến
 •              Hộp Thư Đến :       luantuvidonga@gmail.com

 • Thống kê truy cập

  Hôm nay 232

  Hôm qua 218

  Tất cả 167069