• Tử vi Đông A

  Luận giải lá số

    1. "Cách cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh hợp cách với mệnh nữ với tính cách trách nhiệm với các hoàn cảnh, tuy nhiên khuyết điểm của bố cục này tạo khi phối ngẫu cách Sát Phá Tham hội Kình Kiếp.  Cung an Thân là thế nghịch với Mệnh cách. Với mệnh số là tư tưởng, bản tính khí hướng gánh vác và trách nhiệm, ổn định cẩn trọng phán xét trước hoạt động. Với cung an Thân tức hành ...
    Khi luận lá số tử vi, người nghiên cứu cần chú ý tới Mệnh Thân Vận là ba yếu tố chính để đánh giá thăng trầm của cuộc đời. Mệnh chính là bản tính của ta, là nguyên do phát khởi sự giao tiếp, phản ứng với xã hội theo các khuynh hướng khác nhau. Nếu mệnh Thiên Cơ ưa suy nghĩ, tính toán lợi ích. Nếu mệnh Thiên Phủ ưa phán xét, dò xét và bảo trợ. Nếu mệnh ...
    Nam mệnh Vũ Phá hành vận thứ nhất nhập Mệnh cách. Mệnh Cục thuộc thủy sinh, trong hành vận lưu tới sẽ tác động biến đổi mạnh tư tưởng của mệnh tạo. Đại vận thứ nhất tại cung độ Tị cung. Bố cục Vũ Phá đồng độ trong cách cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham. Tinh hệ Tử Tham đồng độ cư Dậu. Vũ Phá nắm Khoa Quyền Lộc, tức được Tam Kỳ gia hội là cách ...
    Nữ mệnh ngũ hành Kim. Cục thuộc Thổ cục. Cục sinh mệnh hành vận chịu tác động tăng cường tính chất của mệnh cách. Lấy mệnh cách làm chủ. Nữ mệnh nhập bản cung Thìn. Cách cục Thất Sát độc tọa cư Thìn trong bố cục Sát Phá Tham hoàn chỉnh thuộc tinh hệ Tử Vi cư Ngọ. Đây là tinh hệ đứng đầu trong tử vi do cách cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm phối hợp Vũ Tướng, Liêm ...
    Nam mệnh ngũ hành Kim. Cục thuộc Kim cục. Lưỡng kim trợ hợp, cách cục lấy mệnh vận tương trợ hóa hợp khi xét định bố cục luận. Thiên Phủ nhập Mệnh cư Mão độc tọa trong cách cục Phủ Tướng đơn thủ. Thiên Phủ cư Mão hội Thiên Tướng cư Mùi tại đây thế hình ổn trọng, tuy nhiên sức cát hóa không mạnh như bố cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh. Phủ Tướng mệnh cách Thiên ...
    Đại vận thứ nhất nhập Mệnh cách. Đây là giai đoạn khởi tạo phát khởi bản tính, chính vị trí khởi đầu được xét tới là Mệnh, hình thành tác động tới suốt cuộc đời. Cũng như giai đoạn phác họa một sự vật, có tính tổng quan tới cuộc đời. Mệnh cách Thiên Lương thường tiền nhân luận ứng với chữ Thọ Ấm, cũng ứng với chữ Lương. Tại đây chủ nội tâm, lương tâm. Cuộc đời sẽ hướng ...
    Phần Khán Hạn Quá Khứ nam mệnh cách VCD nội Âm Dương Lương, ngoại Cơ Lương là giám đốc một tổ chức truyền thông.    Nam mệnh ngũ hành Thổ. Mệnh cách VCD nội Âm Dương Lương ngoại Cự Cơ đồng độ cư Mão. Đây là bố cục Cự Cơ chính hướng. Trong bố cục Cự Cơ chủ tài năng cần Thiên Lương chủ may mắn. Do đó cách cục VCD này mang ý nghĩa tài năng cơ biến do Cự Cơ ...
    Đại vận thứ nhất nhập cung Mệnh hình thành tính cách khởi nguyên. Thiên Cơ bản cung ngộ Bật Đà Tang Mã hội Tam Không với Cự Đồng Kiếp Quả. Nhóm Cơ Đồng giao hội Cự hình thành cách Cự Cơ Đồng hội Cô Quả Không Kiếp giao lai Tang Hư Mã với Đà Hao thuộc nhóm sao an theo Thiên Can. Cách cục này do có Đà Hao và Tang Hư Mã có tính chuyển động, linh hoạt thay ...
    Nam mệnh ngũ hành Hỏa. Cục thuộc Kim cục. Hành vận biến hóa chủ do mệnh tạo tác động tức bản tính khởi nguyên tại đại vận thứ nhất. Mệnh cách Thiên Lương độc tọa cư Tị trong bố cục Âm Dương Lương với Âm Dương cư Sửu là cách cục đặc trưng giao tiếp xã hội. Âm Dương cư Sửu với Thái Dương tại đây luận phối hợp tính chất Thái Âm. Tại đây Thái Dương có lợi cho ...
    Mệnh cách ngũ hành Thổ. Bản cung mệnh Cự Môn độc tọa cư Thìn trong bố cục Cự Nhật với Thái Dương cư tại Tí cung. Cự Môn ngộ Ấn Bệnh Phượng giao hội Tồn Kiếp Hình Tang và Dương Hư Khốc. Đây là bố cục của Cự Nhật giao hội Tồn Ấn Kiếp và Tang Hư Mã có Phượng Khốc và Hình Diêu. Cách cục này mang khuyết điểm lớn cho Cự Nhật cách. Cự Môn nhập cách mang ...
  Cung độ mệnh là đại vận đầu tiên hình thành cá tính cho mệnh cách qua sự ứng hợp với môi trường. Như cùng một lớp học, mỗi người sẽ có khuynh hướng ưa thích và lựa chọn những loại sách vở, nghiên cứu và mong muốn khác nhau. Ở đại vận đầu tiên hình thành bố cục tính cách ứng với cung mệnh. Bản cung mệnh Sát Tuần ngộ Diêu Hổ Kiếp ở bản cung của đại vận, nữ ...
    Nữ mệnh ngũ hành Thổ, mệnh cách Cơ Lương đồng độ Mệnh và cung an THÂN trong bố cục Cơ Nguyệt Đồng Lương hoàn chỉnh. Cách cục này với Cơ Lương nhập La Võng tọa nữ mệnh là hợp cách khi xét ở bố cục chính tính. Thiên Cơ đồng độ với Thiên Lương là chữ khéo léo, trong giao tiếp hay trong suy nghĩ và đây cũng là bố cục hiền lương nếu đắc cách nên luận là hợp ...
  Trang 1 trên 212
 • Người phú quý đất Nam Dương, hai mươi tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, bốn chục vạn người không hẳn người nào cũng bị hạn tam hình”.

  Hai lá số đều bị Lục Sát Tinh xâm phạm nhưng một kẻ thì dụng được Sát Tinh hóa Sát vi Quyền mà có được thiên hạ, kẻ kia tử nạn nơi chiến trường. Bí mật của họa phúc nằm không phải ở số mệnh mà do chính bản thân ta vô tình chọn do hoàn cảnh ngoài thực.

 • Thông tin tài khoản

  Đăng ký thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ trực tuyến
 •              Hộp Thư Đến :       luantuvidonga@gmail.com

 • Thống kê truy cập

  Hôm nay 220

  Hôm qua 218

  Tất cả 167057