• Tử vi Đông A

  Vũ Tham kinh thương nam mệnh luận

   

  Nam mệnh ngũ hành Thổ. Cục thuộc Kim cục. Mệnh cách Vũ Tham đồng độ trong thế cục Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham. Tinh hệ này thuộc cách cục Tử Sát đồng độ cư Hợi với cặp Âm Dương có phần lạc hãm tức bố cục thành tựu do khó khăn, linh hoạt tạo đột phá trong bế tắc tăng sức hoạch phát. Vũ Tham cách là bố cục đứng đầu trong bố cục xung đột giữa Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham do hình thành cách cục giao hội, tinh hệ Tử Sát được đánh giá tốt đẹp hơn do thành cách Tử Sát, Vũ Tham, Liêm Phá. Mệnh cách Vũ Tham là bố cục tốt đẹp trong tử vi do giao hội hai tính chất đặc biệt của tinh diệu. Vũ Khúc tính cương, âm kim, chủ tính toán, giải quyết công việc, tìm giải pháp. Tham Lang là tinh đẩu tuy không có sức táo bạo, khai phá như Sát Phá tuy nhiên có khả năng tiến thoái hợp lý theo thời cơ, Tham Lang là chính tinh chủ vạch kế hoạch, tìm kiếm lợi ích. Bố cục Vũ Tham còn mang ý nghĩa tham muốn, tham vọng về Tài cách hoặc danh do Vũ Khúc là sao chủ tài sản, cũng chủ công trạng. Vũ Tham tính chất cơ bản là linh hoạt, quyền biến, do đó trong hoàn cảnh xung đột mâu thuẫn của Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham, cách cục Vũ Tham có thể chế ngự nghịch cảnh do hoàn cảnh tạo, để tăng sức cát hóa, tuy nhiên tại bố cục này hàm chứa Đào Hoa cách, do Vũ Khúc chủ giải trí, Tham Lang chủ tham muốn về tình cảm. Vũ Tham nhập Mùi cung, bản cung ngộ Thanh Tuế Linh có tính lạnh, Thanh Long ngộ Vũ Khúc là công danh, Thanh Long chủ danh tiếng, là tinh đẩu có tính biến hóa cao rất phù hợp với Vũ Khúc. Tuế Thanh Vũ là cách bản thân có quan điểm sống, lập trường rất rõ ràng. Tuy nhiên với Linh Tinh tại mệnh có thể ảnh hưởng tới cách cục quan hệ xã hội, do tính chất cơ bản của sao này. Vũ Tham hội Tử Sát Tuần Binh Hình Khốc và Liêm Phá Hổ Phi Phượng. Cách cục Binh Hình Tướng Ấn hội Hổ Khốc có tính chất táo bạo lớn, cách cục Hình Ấn là võ cách. Từ cung độ Tử Sát nắm Hình Ấn tức nắm lệnh, hóa Sát thành Ấn quyền. 

   

   

  Cách cục trở nên tinh tường, có khả năng tranh đoạt và suy xét tốt. Mệnh cách Vũ Tham là cách cục chủ phát giai đoạn trung niên. Cung an Thân tại cung độ VCD bản cung ngộ Xương Khúc Kỵ Khoa hội Lộc Mã bội Ấn đắc vòng Trường Sinh trong thế nội Phủ Tướng đơn thủ, ngoại Vũ Tham chủ kinh thương. Cung an Thân hình thành cách cục Tài cách cực vượng. Bố cục Vũ Tham nội cách cư Mệnh, cung an Thân tại vị trí Thiên Di đối cung đắc Lộc Mã giao trì có Xương Khúc Khoa Kỵ chủ tư tưởng hiểu biết sâu rộng, Văn cách hình thành trợ thế Ám Tài. Cách cục Phủ Tướng là bố cục chủ tình cảm, tương trợ. Thiên Phủ đắc Lộc Tồn ngộ Triệt Mã may đắc vòng Trường Sinh, tính chất chủ lộ, tính tích lũy, kho chứa sẽ chiết giảm. Do đó bố cục này dòng tiền kinh thương ắt phải xoay vòng thì hợp cách tránh trường hợp hao tán, phá bại. Vũ Tham cách cư Mùi ắt sẽ gặp nhiều biến động trong cuộc sống. Được cung an Thân bố cục Phủ Tướng đơn thủ có Xương Khúc Khoa Kỵ chế ngự là cách cục tốt, trước khi hành động ắt dựa vào kinh nghiệm, hiểu biết rộng về sách vở và khoa học nên tránh được cản trở của Hóa Kỵ và thế Phủ Triệt. Nội cách Vũ Tham gặp thế Tử Sát tuy có nhóm Thanh Phi Phục hội Tuế Phượng cát hóa thành lý tưởng, quan điểm rõ ràng. Tuy nhiên cách cục này gặp khó khăn do Tử Sát chịu tác động mạnh của tính bất ngờ, khủng hoảng của Thất Sát tạo ra do nhầm lẫn, thiếu quan sát. Vũ Tham lại cách cục do tính nhầm lẫn, quyết đoán do thế Hình Khốc tạo nên, khi hành vận đạo tiểu vận trùng phùng Sát Kỵ tạo tai họa là do tính táo bạo, nóng vội của cách cục tác động dẫn tới sai lầm. Vũ Tham cách dẫn động bởi Tham Lang vạch kế hoạch và Vũ Khúc giải quyết vấn đề phát sinh. Tuy cách cục ám hợp bổ trợ với nhau, tuy nhiên hai nhóm sao lớn Tử Vi và Phá Quân xung đột từ bản chất của cách cục. 

   

   

  Tử Vũ Liêm có tính xây dựng, khai mở cái mới, lý tưởng cống hiến gánh trách nhiệm làm gốc. Nhóm Sát Phá Tham có tính khai phá, phá cũ đổi mới, lấy lợi ích căn bản làm trọng. Do đó trong nội tâm cách cục xung đột lẫn nhau, hình thành thế khó khăn, biến động trong cả hoàn cảnh gia đình và tài danh. Vũ Tham tuy có tính quyết đoán nhưng tính bám sát, cản trọng và hướng tới tích lũy lâu dài không lớn. Do tính chất của Liêm Trinh chủ dài gặp Phá Quân đồng độ có tính khai phá, hao tán. Lại hội nhóm Thanh Phi Phục chủ ly tán, phân chia. Cách cục do đó tính tích lũy suy giảm, may mắn bố cục Hình Khốc hội Tuế Hổ Phù là cách cục Tuế Hình tức tính nguyên tắc của bản thân lớn, giảm thế linh động trong tư tường của mệnh cách, do đó có thể tạo bế tắc lớn hơn, dp tính nguyên tắc của Thiên Hình hóa thành hình khắc, tại đây không gặp Hình Khoa, tại Mệnh chỉ nhìn thấy bố cục Hình Khốc Sát do đó trong tư tưởng cần cẩn trọng tính chất táo bạo khi tranh đoạt dễ gặp nhầm lẫn dẫn tới thất kinh, khủng hoảng. Cách cục Vũ Tham thường được một điểm tốt do Âm Dương ở vị trí giáp cung. Thế Đồng Âm và Cự Nhật đều là hai bố cục hòa hợp, Đồng Âm và Cự Nhật chủ âm dương ôn hòa. Tuy nhiên tinh hệ Tử Sát cư Hợi, bố cục Âm Dương trở nên lạc hãm với cách Thái Âm cư Ngọ và Thái Dương cư Thân. Do nhóm Âm Dương lạc hãm, do đó cuộc đời sẽ gặp các giai đoạn bế tắc, là cách cục có thể dẫn tới phát muộn, tính khai phát giảm và chủ cách cục thành tựu do vượt từ khó khăn của bản thân. Mệnh cách Vũ Tham, cung an Thân là cách cư Thiên Di hội Lộc Mã Xương Khúc là cách cục tốt đẹp, tính động lớn. Bố cục Âm Dương trên thiên bàn suy xét về tổng quan tính chất của thành tựu, tức phát khởi từ bế tắc tạo đột phá hoặc do gặp thời vận may mắn tới sớm. Trong trường hợp này do cách cục vật cực tắc phản, tức từ khả năng nhìn ra cơ hội trong giai đoạn khó khăn của Vũ Khúc. Vũ Tham cách ngộ Linh Tinh là cách cục Tham Linh tịnh thủ, không phạm Đào Hoa cách là bố cục chủ danh, ngộ Tuế Thanh ắt là cách phát danh, tức bố cục Quan cách có sức cát hóa lớn hơn Tài cách. Nếu dụng Tài cách kinh thương lấy lợi ích làm trọng, ắt tránh để tích lũy tài sản ở cách ổn định, tượng kho chứa ắt phá cách do Phủ Tồn Triệt. 

   

   

  Hành vận đi nghịch, qua các cung độ có tính chất âm nhu, tăng sức quyền biến cho mệnh cách, cũng chủ khả năng dụng tình cảm. Tuy nhiên đại vận lưu tới bố cục này gặp khuyết điểm tại tính chất khởi tạo, kích phát không lớn do không qua cung độ Cự Nhật Quyền Lộc là khởi tạo cách. Vũ Tham thường luận phát vận trung niên, tuy nhiên hành vận đi nghịch gặp bố cục Liêm Phá bất lợi hơn nếu thuận gặp cách Tử Sát Hình Khốc có tính cát hóa lớn. Bố cục Vũ Tham lưu vận tới cung vận Tử Tức gặp bố cục khá tốt đẹp, cách cục sẽ hoạch phát trong vận này. Tang Hư Mã hình thành trên thiên bàn, hội hai vòng Lộc Tồn và vòng Trường Sinh. Cách cục Phủ Tướng đơn thủ hội Xương Khúc Khoa Kỵ Tồn Sinh là cách cục cực vương, phối hợp Mệnh cách do hành vận tại vị trí Mã Sinh ắt hoạch phát. Tuy nhiên tại đây là cách cục thăng trầm, do cách Kỵ Tồn phát sinh nghi kỵ, thị phi cách trong tình cảm, mối quan hệ xã hội tức cách Phủ Tướng. Trong tổ hợp cung trọng điểm gặp cung an Thân tại đây là điểm cát hóa lớn. Bố cục hình thành chế hóa được Kỵ do Khoa Xương Khúc, cách Mã ngộ Trường Sinh là cách cục tốt. Với cách Phủ Tướng đơn thủ ắt mệnh cách thành tựu đo tính chất tình cảm, tương trợ rất lớn của bên ngoài. Vũ Tham dẫn hóa tư tưởng bởi Tử Vi ngộ Thất Sát và tại cách Liêm Phá cư Mão. Bố cục Liêm Phá có tính chất họa nhiều hơn phúc. Cách cục dẫn động Tài cách mạnh ở bố cục Lộc Mã giao trì, tức bố cục Tài thành tựu khi được Trường Sinh trợ lực dẫn khí cường vượng. Cách Vũ Tham đồng độ thường được đánh giá bởi bố cục Tài cách trên lá số mệnh cách. Do Vũ Tham cách thường hoạch phát do kinh thương, khả năng tính toán lợi ích và tích lũy kinh nghiệm rất lớn. Tuy nhiên khả năng lãnh đạo không lớn. 

   

   

  Ở cung an Thân và Mệnh cách có tính chất dụng thời cơ, lấy khả năng nhạy bén, linh hoạt làm trọng để phục vụ trong tổ chức hoặc khởi tạo đầu tư. Một mệnh cách luận gần đây thầy xét bố cục Vũ Tham Tồn Kiếp hội Kỵ Hình Quyền Khốc tuy hội Sát Kỵ trùng phùng, lại phù hợp với tính chất ám quyền của cách cục Kỵ Quyền Khốc phát khởi, tại đây cũng hình thành bố cục Binh Hình Tướng Ấn có Quyền Khốc trợ. Trong hành vận thứ ba, vừa bước qua tiểu vận tam thập đã tạo nên thành tựu rất lớn, làm chủ 3 doanh nghiệp với sức am hiểm sâu về lĩnh vực chuyên môn, thời cơ phát khởi ứng hợp hành vận tốt đẹp. Với bố cục mệnh tạo, có thể phát danh sớm hơn giai đoạn trung niên, do tính chất tốt đẹp tại cung an Thân. Tại mệnh cách, do tính chất chế hóa mạnh, nhóm Không Kiếp nhập vị trí Dần Thân. Cách cục có tính chất khá tốt do hội Cự Nhật không gặp phá cách lớn, bố cục Không Kiếp cư Dần Thân có tính chất may mắn. Cặp Không Kiếp là sát tinh đứng đầu trong tử vi, trên Thiên Bàn, tại vị trí Cự Nhật gặp cách Hồng Đà Kiếp Tuyệt tại bản cung cần cẩn trọng về tai họa lớn do tính chất của Đà Kiếp chủ tượng là gặp kẻ xấu mưu kế, tức Cự Môn hóa thành cách chủ chủ rời đi. Trong tổ hợp Cự Nhật rất lưu ý, với tính chất bố cục này, nếu cách cục Vũ Tham hóa thành Đào Hoa cách trong hành vận này ắt chịu tác họa không nhỏ. Tổng quan bố cục Vũ Tham ở thế cục khá tốt đẹp, tuy không trợ lực bởi Tam Hóa hay trợ tinh Tả Hữu Xương Khúc Khôi Việt. Tuy nhiên thế Vũ Tham tại đây gặp Linh Thanh Tuế có tính chất chủ phát danh tốt. Hành vận nghịch phối hợp định cách của bố cục ắt thành tựu do đột phá từ khó khăn tới. Thế cục tại cung an Thân rất tốt đẹp, trong bố cục này trợ lực rất lớn tới mệnh cách. Tổ hợp cung trọng điểm tại cung an Thân, hành vận lưu tới tuy vận Thiên Phủ độc tọa ngộ Triệt cách cục vẫn tốt đẹp. Hành vận tại cung độ Tử Tức là hành vận biến động lớn của cuộc đời, khi nội cách gặp bố cục Cự Nhật Đà Kiếp Hồng Tuyệt tức họa lớn, chủ do tính chất của Đà Kiếp Tuyệt làm nòng cốt. Hành vận tới cung Quan Lộc ở thế Liêm Phá là hành vận có tính khai phá lớn, Phúc cung cách Tướng Tồn nhập Mộ là cách phát phúc, trong hành vận Liêm Phá hình thành cách cục phá tán, được cát hóa bởi đối cung Phúc Đức tuy nhiên rất chú trọng tới việc đầu tư, kinh thương mạo hiểm trong vận này. 

 • Người phú quý đất Nam Dương, hai mươi tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, bốn chục vạn người không hẳn người nào cũng bị hạn tam hình”.

  Hai lá số đều bị Lục Sát Tinh xâm phạm nhưng một kẻ thì dụng được Sát Tinh hóa Sát vi Quyền mà có được thiên hạ, kẻ kia tử nạn nơi chiến trường. Bí mật của họa phúc nằm không phải ở số mệnh mà do chính bản thân ta vô tình chọn do hoàn cảnh ngoài thực.

 • Thông tin tài khoản

  Đăng ký thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ trực tuyến
 •              Hộp Thư Đến :       luantuvidonga@gmail.com

 • Thống kê truy cập

  Hôm nay 86

  Hôm qua 211

  Tất cả 112003