• Tử vi Đông A

  Luận định mệnh cách nữ mệnh Thất Sát độc tọa cư Thìn

   

  Nữ mệnh ngũ hành Kim. Cục thuộc Thổ cục. Cục sinh mệnh hành vận chịu tác động tăng cường tính chất của mệnh cách. Lấy mệnh cách làm chủ. Nữ mệnh nhập bản cung Thìn. Cách cục Thất Sát độc tọa cư Thìn trong bố cục Sát Phá Tham hoàn chỉnh thuộc tinh hệ Tử Vi cư Ngọ. Đây là tinh hệ đứng đầu trong tử vi do cách cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm phối hợp Vũ Tướng, Liêm Phủ. Thứ tới Âm Dương ở vị trí nhập miếu có tính cát hóa lớn, ứng chữ hanh thông. Mệnh cách Thất Sát độc tọa cư Thìn nhập La Võng cách cục thế đứng của Sát Phá Tham yếm thế trước Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. May mắn cung an Thân tại vị trí Liêm Phủ chủ tốt. Mệnh cách Thất Sát cư Thìn ngộ Tướng Quân giao hội Tham Tồn Kỵ Triệt và Phá Không Lộc Ấn đắc vòng Trường Sinh. Thất Sát cách hội Lưỡng Lộc chủ Tài cách. Tuy nhiên Lộc Tồn tại đây không mấy hay với cách cục Sát Phá Tham, đặc biệt thế Tồn Kỵ có tính bất mãn, tồn nghi khiến Phá Quân khó có thể thay cũ đổi mới, tức cái xấu vẫn tồn tại. Phá Quân ưa động, chủ phá bỏ hư hao thay thế tốt hơn, khi hội Lộc Tồn do tính chất tồn giữ của vòng sao này dẫn tới khó khăn khi thay đổi. Thất Sát dương kim, tính chất dễ bản thân chịu thiệt, chịu đè nén do tác động từ bên ngoài. Khi Tham Triệt Kỵ Tồn tạo thành cách luôn chú trọng trước tham muốn của bản thân, cách cục tư tưởng được kích phát bởi tham muốn liên tục. Tuy nhiên thế Kỵ Tồn có tính chất tồn giữ, nghi kỵ khiến bản thân dễ nghi kỵ về khả năng tự lực trước các mục tiêu, kế hoạch. Thất Sát được Lưỡng Lộc cát hóa, có thế giữ tại Hóa Kỵ. ” Hóa Kỵ Điền Tài phản vi giai luận”.  Do tính chất tồn giữ, tích lũy của Hóa Kỵ và Lộc Tồn đồng độ tăng bố cục Tài cách. Tuy nhiên nhóm Sát Phá Tham kỵ gặp cách Kỵ Tồn, may mắn ở tại vị trí Tham Lang, tuy nhiên tính chất tác hóa của tổ hợp vẫn tác động lớn tới tư tưởng. 

   

   

  Thất Sát mệnh cách thường gặp khó khăn trước kế hoạch đặt ra. Do Sát Phá kỵ gặp Tồn Kỵ. Sát Phá Tham tại vị trí lạc hãm, tức thế cục khó có thể khai phá do bên ngoài tác động mạnh, Quan Cách khó thành tuy nhiên Tài cách tốt đẹp. Phá Quân hóa Lộc do can Quý là điểm tốt của lá số. Khi Phá Quân hóa thành Lộc, chủ khi thay đổi, phá cũ đổi mới dễ gặp lợi ích lớn hơn. Thất Sát tại bản cung ngộ Tướng Quân có tính chất tương trợ tới kẻ khác. Cung an Thân thuộc cách Liêm Phủ Tuần Binh hội Vũ Tướng Kiếp Hình Thanh là cách cục khá tốt đẹp. Liêm Phủ hội Thanh Long có tính quyền biến, Liêm Phủ không gặp phá cách lại được tính chất cẩn trọng. Cung an Thân tốt đẹp hơn Mệnh cách. Thất Sát nhập La Võng chủ mất nhiều hơn được, chịu áp lực hơn việc tạo ra áp lực. Thất Sát có tính chất nhầm lẫn, dễ gặp khủng hoảng khi chịu hoàn cảnh tác động. Thất Sát nhập vị trí Mộ nội khí của toàn cách cục Sát Phá Tham cường vượng tuy nhiên tại bản cung không mấy mạnh. Thất Sát chủ được và mất, khai phá từ Phá Quân. Cách cục nội cách Thất Sát hội Lộc Tồn và Hóa Kỵ may mắn không hình thành cách Kỵ Hình dễ hình thành hình thương. Thất Sát khi xấu là bị sát, tức tuyệt mệnh do chữ Thất tạo nên. Sát Phá Tham cách là tìm kiếm, khai phá, vạch kế hoạch do đó khi hoàn chỉnh không giao hội Tử Vũ Liêm được ổn định. Tuy vị trí không mấy hay, tuy nhiên không gặp rối loạn lớn trong nội tâm. Việc tác động tạo áp lực chính do Tồn Kỵ Tham tức do tham muốn, kế hoạch tạo nên. Sát Phá Tham hội Tồn Kỵ không gặp cách cục Tang Hư Mã nên tính linh hoạt thay đổi phù hợp không thực lớn, trong những vấn đề phá bỏ thế bế tắc thường không được như dự định. Sát Phá Tham bất hội Khoa, Xương Khúc định cách theo Văn cách có phần phức tạp. Với bố cục Lưỡng Lộc và Tồn Kỵ cư Tài Bạch là cách tồn giữ được tài sản. 

   

   

  Cách cục Phá Quân hội Quốc Ấn trong rất nhiều trường hợp đều mang tính xuất ngoại. Tuy nhiên do tại đây có thế Kỵ Tồn có thể gặp trắc trở ban đầu. Với bố cục nhân mệnh ly hương sẽ đạt được nhiều thuận lợi hơn việc ở lại bản xứ. Thất Sát cư Thìn có thể dụng cách cục giao tiếp xã hội, do Thất Sát có khả năng khám phá, nhìn nhận về các vấn đề. Tuy tại vị trí này có thể gặp nhiều nhầm lẫn, hình thành cách Song Lộc đắc vòng Trường Sinh là tụ tài. Cách cục định cách theo khuynh hướng Tài cách do Âm Dương nhập miếu có thể thành tựu sớm. Cung an Thân cách cục Liêm Phủ Thanh Tuần khá tốt đẹp có thể theo khuynh hướng này không gặp phá bại. Thất Sát là chính tinh chủ tranh đoạt. Cách cục tranh đoạt của Thất Sát do nhìn thấy được lợi ích do Song Lộc tạo ra là điểm tốt. Tuy nhiên cũng do không gặp trợ tinh phối hợp nên chủ thường tự lực bản thân, dễ ở thế cô độc, do tính chất của Thất Sát. Thất Sát chủ quan sát, có thể nhìn bao quát vấn đề tuy nhiên khi đi vào sâu bên trong ắt gặp khó khăn. Do cách cục Sát Phá Tham không hoàn chỉnh như Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Với mệnh nữ, mệnh cách Thất Sát thường kỵ do gặp khó khăn về tình duyên. Trong cách cục Thất Sát tọa mệnh, mệnh tạo thường gặp tư tưởng cô độc tuy bên ngoài có nhiều mối quan hệ. Cường cung Phúc Phối Di là nhóm Tử Vũ Liêm giao hội Phủ Tướng, cách cục hoàn chỉnh do thế đứng của Tử Vi cư Ngọ. Với mệnh nữ cường cung Phúc Phối Di rất quan trọng, trong cách cục này Tử Vi hội Đào Hồng trong cách Đào Hồng Kiếp Hình Hà Sát ắt sẽ có xung đột trong tình duyên. Phối cung Vũ Tướng Kiếp Thanh Hình Hà Sát hình thành thế Lưỡng Kiếp có Vũ Thanh là bước ngoặt, phối hợp mệnh cách Thất Sát trong tình duyên sẽ có nhiều xung đột do thế Lưỡng Kiếp ngộ Vũ Hình. Tuy nhiên cách cục trong thế Tướng Kiếp Hình tuy hình khắc nhưng thường không tới mức độ nặng nề. 

   

   

  Toàn cục hành vận dịch chuyển khá tốt, chủ cuộc sống càng về sau càng gặp nhiều may mắn, phát triển ổn định. Thất Sát trong nội cách cục Sát Phá Tham cũng bất kiến Sát Kỵ trùng phùng, cách Kỵ Song Lộc dụng Tài cách hóa thành tiết kiệm, tính toán triệt để trong chi tiêu là phù hợp, tránh được một phần ý nghĩa thị phi của bố cục này. Thất Sát cách với mệnh nữ thường có hai khuynh hướng, trong trường hợp hội Kình Linh, hoặc Kình Hỏa có tính chất nữ cường, ưa khai phá, táo bạo. Trong trường hợp bất hội Kình Dương thường có tính ôn hòa, do tính chất hiền hòa dễ chịu thiệt. Trong trường hợp mệnh cách có Lưỡng Lộc là cách chuyên quyền, có thể dụng khuynh hướng thứ nhất để khởi phát Tài cách. Cặp Không Kiếp trên thiên bàn tại vị trí đối xung trong cách Phá Quân và Thiên Tướng là kết nối và phá bỏ. Trong cuộc đời sẽ gặp nhưng thăng trầm ở cách cục này. Từ hành vận thứ tư cách cục ổn định, trong tình duyên ắt ban đầu sẽ gặp trắc trở, về sau khi lưu tới các hành vận sau cuộc sống gia đình sẽ tốt đẹp hơn. Mệnh Thất Sát ở vị trí không mấy hay, tuy nhiên hành vận phù hợp Tài cách do đó sẽ phát triển tốt theo khuynh hướng này. Cung an Thân tác động tốt giảm cách cục nhầm lẫn của Thất Sát khiến tai họa tới. Liêm Phủ cách trong bố cục Thanh Phi Phục có tính chất tinh tường, cũng có khả năng suy xét, theo dõi, cẩn trọng. Nhìn chung với tinh hệ Tử Vi cư Ngọ không gặp phá cách lớn, thế Âm Dương Lương hình thành cát hóa mạnh do vị trí cực vượng của Âm Dương và hội Xương Khúc Khôi Khoa tốt đẹp. Thế Cự Cơ Đồng được cát hóa bởi Tả Hữu hội Đồng Kình Quyền Phượng. Bố cục Liêm Phủ cư cung an Thân tuy hội Kiếp Tuần được nhóm Thanh Phi Phục giao hội hóa cát. Tổng quan cách cục giao hội của các nhóm sao và hành vận có một phần khó khăn trong tình cảm, tình duyên dễ gặp xung đột, mâu thuẫn. 

   

   

  Hành vận thành tựu tại tổ hợp Âm Dương Lương phát danh. Bố cục Cự Cơ Đồng khai thông thế bế tắc. Bố cục Sát trên thiên bàn được chế hóa thành hữu tình. Tuy nhiên tại Mệnh cách do Sát Phá Tham hội Tồn Kỵ thường nội tâm ở thế bất mãn, đây là điểm lưu ý của cách cục này. Cát hung tương bán do một phần có thể khiến mệnh cách trở nên không bằng lòng với với thực tại là điểm tốt để tăng cường sức cáy hóa của Sát cách. Tuy nhiên khuyết điểm cú bố cục dễ gặp sai lầm, khó có thể thay đổi dụng thời cơ đặc biệt khi hành vận khó khán tác động. Cách cục Sát Phá Tham hoàn chỉnh tuy không ở vị trí tốt đẹp tuy nhiên sự biến động do hoàn cảnh không lớn như cách Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham. Lại có hành vận trợ lực mạnh tới cách cục khiến mệnh số có thể thành tựu về sau. Trong giai đoạn tiền vận ắt có nhiều khó khăn phức tạp tác động. Hành vận Điền Trạch có tính cát hóa rất mạnh tới khí vận mệnh số, trong hành vận này cách cục mang ý nghĩa rất tốt đẹp, chủ mối quan hệ xã hội phát triển mạnh, tuy ngoại cách bên ngoài Cự Đồng có thể gặp một phần thị phi tác động. Cách cục mệnh Thất Sát mạnh ở tính tranh đoạt, khám phá. Mệnh cách phối hợp cung an Thân dụng Tài cách phù hợp. Tuy hành vận có thăng trầm do đặc tính của nhóm Sát Phá Tham khó ổn trọng. Liêm Phủ hội Hình Kiếp trong cách Đào Hồng chủ không mấy hay trong vấn đề tình cảm. Nhì chung phẩm chất mệnh cách khá tốt. Thất Sát hội Tồn Kỵ thường nghi kỵ, đa nghi cần thiết tránh Thất Sát gặp sai lầm, tuy ảnh hường một phần tới tư tưởng, tăng tính chất bất ổn trong tư tường. 

 • Người phú quý đất Nam Dương, hai mươi tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, bốn chục vạn người không hẳn người nào cũng bị hạn tam hình”.

  Hai lá số đều bị Lục Sát Tinh xâm phạm nhưng một kẻ thì dụng được Sát Tinh hóa Sát vi Quyền mà có được thiên hạ, kẻ kia tử nạn nơi chiến trường. Bí mật của họa phúc nằm không phải ở số mệnh mà do chính bản thân ta vô tình chọn do hoàn cảnh ngoài thực.

 • Thông tin tài khoản

  Đăng ký thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ trực tuyến
 •              Hộp Thư Đến :       luantuvidonga@gmail.com

 • Thống kê truy cập

  Hôm nay 88

  Hôm qua 211

  Tất cả 112005