• Tử vi Đông A

  Luận giải lá số

    Nữ mệnh ngũ hành Hỏa. Mệnh cách Liêm Phủ đồng độ cư Tuất ngộ Kỵ Hổ hội Kình Xương Tuế Khoa Bật trong bố cục Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh thuộc tinh hệ Tử Vi cư Ngọ. Liêm Phủ bản cung gặp Kỵ Hổ có tính chất ưa bày tỏ, chủ phán xét, bày tỏ quan điểm ra bên ngoài. Liêm Trinh hỏa tính, Thiên Phủ chủ cẩn trọng, cách cục Liêm Phủ ngộ Kỵ Hổ tăng tính ...
    Nam mệnh ngũ hành Thủy. Cục thuộc Thủy cục. Mệnh cách Tham Lang độc tọa cư Ngọ trong bố cục Sát Phá Tham hoàn chỉnh. Thuộc tinh hệ Tử Vi cư Tí với cách cục Âm Dương trên tinh bàn nghịch chiếu. Thái Âm cư Tị, Thái Dương cư Dậu là cách cục Âm Dương tối, thành tựu ắt cần thời gian dài không sớm như cách Dương Lương cư Mão và Thái Âm cư Hợi của tinh hệ Tử ...
      Nam mệnh ngũ hành Thủy. Cục thuộc Mộc cục. Cung vận khi hành vận qua tác động chịu biến hóa từ Mệnh tạo do Mệnh sinh. Mệnh cách Vũ Phá cư Tị thuộc tinh hệ Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham với thế Tử Tham cư Dậu. Cách cục Vũ Phá cư Tị với Vũ Khúc trong thế Tử Vũ Liêm và Phá Quân trong thế Sát Phá Tham có tính chất bạo lực, Sát cách mạnh. Có ...
  Đông A luận cách cục là thể lấy nhân định hóa thiên. Tử vi man thư sâu dày đời sau chẳng còn nhiều được nghiệm căn cách cục luận, đa phần tử vi nắm được cái bề ngoài lại không thấu triệt bên trong. Cách cục trở nên loạn động, tử vi toán mệnh thành mê tín, trục lợi, người luận ưa nói chuyện thần bí, lập cúng bái giải hạn sao không chú trọng tới mệnh học. Người chịu ...
    Phần Khán Hạn Quá Khứ nam mệnh cách VCD nội Âm Dương Lương, ngoại Cơ Lương là giám đốc một tổ chức truyền thông.    Nam mệnh ngũ hành Thổ. Mệnh cách VCD nội Âm Dương Lương ngoại Cự Cơ đồng độ cư Mão. Đây là bố cục Cự Cơ chính hướng. Trong bố cục Cự Cơ chủ tài năng cần Thiên Lương chủ may mắn. Do đó cách cục VCD này mang ý nghĩa tài năng cơ biến do Cự Cơ ...
    Đại vận thứ nhất nhập cung Mệnh hình thành tính cách khởi nguyên. Thiên Cơ bản cung ngộ Bật Đà Tang Mã hội Tam Không với Cự Đồng Kiếp Quả. Nhóm Cơ Đồng giao hội Cự hình thành cách Cự Cơ Đồng hội Cô Quả Không Kiếp giao lai Tang Hư Mã với Đà Hao thuộc nhóm sao an theo Thiên Can. Cách cục này do có Đà Hao và Tang Hư Mã có tính chuyển động, linh hoạt thay ...
    Nam mệnh ngũ hành Hỏa. Cục thuộc Kim cục. Hành vận biến hóa chủ do mệnh tạo tác động tức bản tính khởi nguyên tại đại vận thứ nhất. Mệnh cách Thiên Lương độc tọa cư Tị trong bố cục Âm Dương Lương với Âm Dương cư Sửu là cách cục đặc trưng giao tiếp xã hội. Âm Dương cư Sửu với Thái Dương tại đây luận phối hợp tính chất Thái Âm. Tại đây Thái Dương có lợi cho ...
    Nam mệnh ngũ hành Thổ. Thuộc Mộc tam cục. Hành vận tác động biến đổi mạnh tới bản tính của mệnh tạo. Mệnh cách Vũ Phủ cư Ngọ thuộc nhóm Tử Phủ Vũ Tướng Liêm hoàn chỉnh thuộc tinh hệ Tử Tướng cư Tuất. Đây thuộc tinh hệ trọng tình cảm, đường lối lý tưởng gắn liền với xây dựng đóng góp. Tử Tướng dẫn hóa toàn cục của Tử Phủ Vũ Tướng Liêm. Trong cách cục này hình thành ...
      Nữ mệnh ngũ hành Thổ. Mệnh cách Thiên Cơ độc tọa cư Tị trong bố cục Cự Cơ Đồng là cách cục chống đỡ khó khăn, đây cũng là cách cục thị phi, ồn ào trong cuộc sống xung quanh mệnh tạo. Đồng Cự là cách cục của bất đồng. Trong bố cục Cự Cơ Đồng giao hội Tang Đà Mã hội Không Kiếp có Tuần Triệt tại Dậu cung hình thành cách cục Tam Không. Bố cục Cơ Tang ...
    Nam mệnh ngũ hành Mộc. Mệnh cách Vũ Tham Quyền Lộc ngộ Kình Tang Không thuộc cách Tử Vũ Liêm giao hội Sát Phá Tham hình thành xung đột. Mệnh cách Vũ Tham chủ Tài Cách, bố cục Minh Lộc Ám Lộc. Mệnh cách Vũ Tham ngộ Không Kiếp Kình giao hội Tử Sát Tuần là cách cục mang ý nghĩa khó khăn, chủ hoàn cảnh khó khăn và mang tính xung đột trong nội tâm. Tài cách thành lập ...
    Nam mệnh ngũ hành Mộc, bản cung cư Thìn nhập cách Thái Dương cư Thìn thuộc bố cục Cự Nhật ngộ Đà Tuế Không với Cự Triệt đắc vòng Trường Sinh. Thái Dương cư Thìn ngộ Lưỡng La chủ dương tính lớn, nam mệnh ưa việc bày tỏ quan điểm của bản thân ra bên ngoài. Nhật cư Thìn chỉ gặp Đà Triệt thì bố cục không vượng, ưa việc công khai, phản đối. Với Lưỡng La dễ có tính ...
    mệnh ngũ hành Thổ. Mệnh cách Cự Môn ngộ Không Kiếp Triệt Ấn Tuyệt giao hội Đồng Tang Tồn và Cơ Phụ Bật. Bố cục này có Cự Không Kiếp Bệnh tại bản cung, nữ mệnh bản tính Cự Môn có đặc điểm cằm bạnh, có dương tính trong nội tâm vì Cự Môn thuộc nhóm Cự Nhật. Nữ mệnh tính cách chủ nội tâm thường bất mãn, ưa phá bỏ và khuynh hướng sáng tạo trái truyền thống. ...
  Trang 1 trên 3123
 • Người phú quý đất Nam Dương, hai mươi tám tướng, không lẽ người nào cũng được cung lục hợp. Quân bị chôn ở đất Tràng Bình, bốn chục vạn người không hẳn người nào cũng bị hạn tam hình”.

  Hai lá số đều bị Lục Sát Tinh xâm phạm nhưng một kẻ thì dụng được Sát Tinh hóa Sát vi Quyền mà có được thiên hạ, kẻ kia tử nạn nơi chiến trường. Bí mật của họa phúc nằm không phải ở số mệnh mà do chính bản thân ta vô tình chọn do hoàn cảnh ngoài thực.

 • Thông tin tài khoản

  Đăng ký thành viên

  Hỗ trợ trực tuyến

  Hỗ trợ trực tuyến
 •              Hộp Thư Đến :       luantuvidonga@gmail.com

 • Thống kê truy cập

  Hôm nay 235

  Hôm qua 218

  Tất cả 167072